Miasto przygotuje konferencję ws. Muzeum Kresów Wschodnich w Brzegu

2

40 milionów złotych – tyle może kosztować inwestycja, o którą starają się władze Brzegu. Chodzi o przekształcenie budynku po byłej szkole policyjnej (dawne Gimnazjum Piastowskie) w Muzeum Kultury i Dziedzictwa Kresów Wschodnich.


 

Pomysł adaptacji obiektu na muzeum wysunął Jerzy Wrębiak, burmistrz Brzegu. Budynek jest własnością gminy i miałby stanowić tzw. wkład własny. Wstępne założenia do koncepcji zagospodarowania Gimnazjum Ilustre przygotował już warszawski architekt i projektant wnętrz Mirosław Nizio, ale barierą na drodze do realizacji projektu są środki finansowe, a właściwie ich obecny brak.

Kilka dni temu w Brzegu gościem był wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Poseł poinformował wówczas dziennikarzy, że powstanie Muzeum Kresów w Brzegu jest wciąż aktualne, ale samorząd, oprócz wkładu własnego w postaci budynku i infrastruktury musiałby partycypować także w kosztach.

Burmistrz Brzegu zauważa jednak, że ten projekt może zostać zrealizowany tylko wtedy, gdy państwo polskie będzie chciało ten pomysł zrealizować, a Polacy będą popierali tę inicjatywę.

– Ja uważam, że powinien to być projekt ogólnopolski zlokalizowany właśnie w tym budynku, dlatego że ma doskonałą przeszłość. Wydaje mi się, że jesteśmy świetnie zlokalizowani, ponieważ na tym terenie mieszka najwięcej Kresowiaków i tym ludziom się to należy – tłumaczy Jerzy Wrębiak.

Obiekt, w którym mogłoby powstać Muzeum Kresów został wybudowany przez Księcia Jerzego II Piasta. Kiedyś mieściła się w budynku jedna z najlepszych szkół w Środkowej Europie – zauważa burmistrz Brzegu. – Dzisiaj musimy o tym mówić. Byłoby zupełną nieprzyzwoitością, gdybym jako burmistrz udawał, że tego faktu nie widzę. Wiem, że dzisiaj idea muzeów jest dosyć ważna, bo chcemy uczyć patriotyzmu młodych ludzi, a jednocześnie musimy zabezpieczać spuściznę po pokoleniach, które wywodzą się z Kresów Wschodnich – dodaje Jerzy Wrębiak.

Burmistrz Brzegu zapewnia, że będzie przekonywał szerokie gremia, aby przywrócić do życia budowlę o ogromnej wartości historycznej. We wtorek (24.05) w Gimnazjum Piastowskim odbędzie się konferencja m.in. z udziałem parlamentarzystów, środowisk kresowych oraz Rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr hab. Stanisława Nicieji.

Muzeum Kresów w Brzegu 1