„W czterdziestym nas Matko na Sybir zesłali…”

0

 P1014989.JPG

Mijają lata – czas zaciera ślady i wspomnienia, ale są „w Ojczyźnie rachunki krzywd” o których niezależnie od wieku pamiętamy i będziemy pamiętać.

 Losy Polaków zesłanych na Sybir zawsze budziły duże emocje, ze względu na bestialstwo tych czynów godzących w ludność cywilną. Te okrutne więzienia bez krat unicestwiały oraz odbierały zdrowie wielu Polakom – patriotom. Dziś Oni sami, świadkowie historii – urodzeni, lub spędzający dzieciństwo na tej okrutnej ziemi przekazują nam – kolejnym pokoleniom, cała prawdę o wielkiej tragedii ich samych oraz ich rodzin. Szerzeniem tej wiedzy zajmują się przede wszystkim bardzo liczne organizacje sybirackie. W Brzegu Związek Sybiraków tworzyło i tworzy wiele nazwisk: Janina Góral, Czesław Telego, Stanisław Kullanda, Eugeniusz Lachowicz, Ryszard Klass, Emil Horęzga, Walenty Oliwa i obecny prezes Benedykt Jędrzejczyk. 9 lutego br. w przededniu faktycznej rocznicy Deportacji Polaków na Sybir członkowie Związku Sybiraków, władze samorządowe reprezentowane przez Starostę Powiatu Brzeskiego Macieja Stefańskiego, Burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego i przewodniczącego Rady Miasta Mariusza Grochowskiego, członkowie partii politycznych,przedstawiciele kombatantów i organizacji społecznejw tym prezes Zarządu Wojewódzkiego Sybiraków Walenty Oliwa, w asyście Pocztów Sztandarowych Związku Sybiraków, NSZZ „Solidarność”, Towarzystwa Przyjaciół Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich i młodzież brzeskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wszyscy Ci, którzy chcieli złożyć hołd Sybirakom, uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej w kościele pw. św. Mikołaja. Mszę celebrowali ksiądz Sebastian Ligorowski iksiądz Kapelan Władysław Włodarczyk, który wygłosił wzruszające, pełne cytatów z poezji i prozy kazanie. Po mszy delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą z charakterystycznym napisem „Pamięci deportowanym na Sybir, wszystkim Polakom, których prochy tam zostały i Tym, którzy przetrwali”. Mniej oficjalna część spotkania odbyła się w gościnnym Klubie Wojskowym kierowanym przez Janę Koronkiewicz.

Pełnomocnik Starosty ds.
Kombatantów i Osób Represjonowanych
Brygida Jakubowicz

P1014986.JPG