Spotkanie parafialnych zespołów „Caritas”

0
fot. archiwum

8 lutego w Brzegu odbyło się VII Spotkanie Dekanalne Parafialnych Zespołów „Caritas”. Rozpoczęła je o godzinie 10.00 msza święta w kościele pw. Krzyża Świętego koncelebrowana przez Ks. Janusza Jastrzębskiego.

Po nabożeństwie uczestnicy spotkania przenieśli się do sali katechetycznej, gdzie zespoły „Caritas” przedstawiły sprawozdania za 2013 rok, a w nich swoje osiągnięcia, problemy z jakimi się borykają, wnioski oraz plany na kolejne dwanaście miesięcy pracy.
Ksiądz dyrektor „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej Janusz Jastrzębski i koordynator „Caritas” Archidiecezji Wrocławskiej Robert Jadwiszczak wysoko ocenili działania zespołów i tym samym zachęcili wszystkich do dalszej pracy w myśl ewangelizacji – bez względu na rasę, nację, narodowość, kolor skóry czy wyznanie religijne, bowiem liczy się człowiek. Ponadto przedstawili oni zrealizowane działania i niezrealizowane zamierzenia za rok 2013, a także plany na 2014 rok w Archidiecezji Wrocławskiej.
Spotkanie zakończyło udzielenie Bożego błogosławieństwa i wspólne, pamiątkowe zdjęcie.