Brzeg w budowie. Trwa sezon prac drogowych w mieście

5

Od kilku dni trwają roboty drogowe na ulicy Wyszyńskiego. Poza przebudową ciągu komunikacyjnego Wyszyńskiego-Małujowicka, remonty wykonywane są na Zielonej i Lompy, a także na chodniku przy ulicy Piastowskiej.


 

Przypomnijmy, że przebudowa drogi powiatowej od Ronda Solidarności w Brzegu, poprzez ulice Wyszyńskiego i Małujowicką, aż do Zielęcic jest realizowana dzięki porozumieniu i współfinansowaniu inwestycji przez trzy samorządy.

– To wspólna inwestycja trzech samorządów: Brzegu, Gminy Skarbimierz i Powiatu Brzeskiego. Chcemy, aby już jesienią ciąg komunikacyjny prowadzący od ronda przy ulicy Armii Krajowej poprzez Wyszyńskiego, Małujowicką, a następie przez Zielęcice zyskał nową jakość drogową – informuje Jerzy Wrębiak. – To pierwsze tak poważne prace na tej trasie od dziesięcioleci. Mogliśmy je rozpocząć dzięki współpracy trzech podmiotów, które współfinansują zadanie. Zależy nam głównie na poprawieniu bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników dróg, a także na bezproblemowym dojeździe do strefy inwestycyjnej, która jest tworzona na terenach byłej jednostki wojskowej przy ulicy Małujowickiej – dodaje burmistrz Brzegu.

Kolejnym zadaniem realizowanym dzięki współpracy Brzegu i Powiatu Brzeskiego jest kontynuacja ubiegłorocznych prac na chodniku przy ulicy Piastowskiej. Tym razem wykonywany jest odcinek pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową nr 1, a przejściem dla  pieszych przy ul. Jana Pawła II. Burmistrz Jerzy Wrębiak podkreśla, że prace te wpisują się w miejskie inwestycje realizowane w Parku Centralnym, gdzie trwa rewitalizacja stawu. Niebawem remont elewacji swojego budynku chce rozpocząć wojsko. Chodzi o klub garnizonowy.

–  Kolejny zakątek miasta zostanie uporządkowany i zyska nowy wygląd. Będzie estetyczniej i bezpieczniej, ponieważ chodnik przy ul. Piastowskiej od lat był zmorą dla mieszkańców oraz turystów – mówi Jerzy Wrębiak.

Remonty dróg są prowadzone także w zachodniej części miasta na ul. Zielonej oraz Lompy. Roboty w tym rejonie prowadzone będą do listopada, a ich koszt to blisko 1,8 mln zł. Dofinansowanie na ten cel Brzeg otrzyma z rządowego programu przebudowy dróg.

Należy zaznaczyć, że w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej wykonane już zostały prace na ulicy Fredry. Objęły one wymianę zniszczonej nawierzchni chodników oraz jezdni. Zakończono także remont chodnika pomiędzy drogą krajową 39 przy moście odrzańskim do mariny. W planach jest remont chodników przy ulicy Partyzantów oraz w ścisłym centrum miasta-przy ul. Młynarskiej.

Burmistrz Brzegu prowadzi także spotkania z projektantami dróg, mając na uwadze przyszłe inwestycje. Koncepcje zakładają, przy współpracy z Powiatem Brzeskim, przebudowę ciągu komunikacyjnego ulicy Chrobrego do Placu Bramy Wrocławskiej, a także roboty na ulicy Ofiar Katynia (samodzielna inwestycja gminy).

remont przebudowa w Brzegu