Działania na rzecz dzieci i młodzieży w PPK Brzeg

0
Reklama

W Punkcie Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu od marca 2014 roku dział Świetlica Opiekuńczo – Wychowawcza z elementami socjoterapii dla dzieci ze szkół podstawowych oraz Klub Młodzieżowy dla młodzieży ze szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Brzeg. 

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Środki na działalność Świetlicy i Klubu zostały przyznane przez Burmistrza Miasta Brzeg, a konkretnie przez Miejską Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzegu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ok. 15 dzieci ze Świetlicy i 15 dzieci z Klubu Młodzieżowego może codziennie ( od poniedziałku do piątku ) w godzinach popołudniowych miło i pożyteczni spędzić czas.
Dzieci i młodzież, która najczęściej znajduje się w trudnej sytuacji życiowej na zajęcia w Świetlicy i Klubie, który znajduje się w Brzegu przy ul Piastowskiej 29a, została skierowana przez rodziców/opiekunów prawnych, pracowników socjalnych MOPS w Brzegu, przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, kuratorów lub inne podmioty działające na rzecz dzieci. Wychowawcy pracujący z dziećmi i młodzieżą starają się wspierać wychowawczą rolę rodziny, pomagają uczestnikom biorącym udział w zajęciach w problemach i kryzysach, wyrównują braki edukacyjne i wychowawcze, prowadzą zajęcia warsztatowe i terapeutyczne oraz działania profilaktyczne. Dzieci korzystają również z dożywiania w formie podwieczorku. Oprócz tych wszystkich powyższych działań przewidziana jest również odpowiednia forma spędzania wolnego czasu. Dlatego dzięki pozyskanym środkom finansowym dzieci i młodzież skorzysta między innymi z różnych gier i zabaw sportowo rekreacyjnych oraz kulturalno – oświatowych. Przewidziano do realizacji dla dzieci i młodzieży w 2014 roku następującą ofertę: zabawy na edukacyjnych grach planszowych, różne konkursy i gry sprawnościowe, wycieczki, wyjścia na pizzę, kręgle, paintball, gokarty, wyjścia do kina, muzeów, koncerty. Młodzież z Klubu Młodzieżowego ma również zaplanowaną wycieczkę trzy dniową do Krakowa. Kierownik Punktu Pomocy Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu ma nadzieję, że odpowiednia realizacja wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć pozwoli na osiągnięcie zakładanych celów.
Kierownik PPK Brzeg
Ryszard Lau
 

Reklama