Jednostka Strzelecka 3060 Brzeg została powołana

3

Jednostka Strzelecka 3060 Brzeg została powołana Rozkazem Organizacyjnym Nr 11/2015 Komendanta Głównego z dnia 13.09.2015 r. Jesteśmy terenowym oddziałem podlegając bezpośrednio pod dowództwo III Śląsko – Małopolskiego Okręgu Strzeleckiego.


Naszym celem jest działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, wychowywanie członków Związku w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak BÓG, HONOR, OJCZYZNA, przygotowywanie młodzieży do służby w formacjach mundurowych, krzewienie historii, uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole.

Cele realizujemy prowadząc następującą działalność:
-systematyczne szkolenia w zakresie wychowania patriotyczno-obronnego- 2 razy w miesiącu 2 godz;
-comiesięczne szkolenie wojskowe prowadzone na poligonie oraz na obiektach specjalistycznych- sobota 7 godz;
-szkoły przetrwania (survival) oraz nauka walki wręcz i działań antyterrorystycznych,
-letnie i zimowe obozy szkoleniowo-wychowawcze organizowane przez jednostki strzeleckie- od 3 do 5 dni;
-spotkania z kombatantami i weteranami oraz wykłady z dziejów oręża polskiego;
-marsze pamięci i rajdy poświęcone najważniejszym wydarzeniom z historii Polski;
-udział w uroczystościach patriotycznych oraz obchodach rocznicowych o charakterze państwowym i wojskowym.
Kadrą JS stanowią żołnierze będący w czynnej służbie wojskowej- 1 Pułku Saperów im. Tadeusz Kościuszki oraz pedagodzy z II LO z Brzegu.
D-ca JS 3060- plut. ZS Krzysztof MROWIEC
Z-ca d-cy ds. szkolenia- sekc. ZS Łukasz BZIKUT
D-ca plutonu- sekc. ZS Rafał SELEROWICZ
D-ca 1 drużyny- st. strz. ZS Arkadiusz KOWALCZYK
D-ca 2 drużyny- rekrut Grzegorz TALAR
D-ca 3 drużyny- sekc. ZS Sebastian LIPIŃSKI

Siedzibą JS 3060 jest II LO im. Zbigniewa Herberta w Brzegu przy ul 1 Maja 7. Członkiem Związku może być osoba- która ukończyła 16 rok życia, przedstawia predyspozycje do specjalistycznego szkolenia, posiada odpowiednie kwalifikacje moralne i fizyczne, uznaje statut i złoży przyrzeczenie Strzeleckie.

W chwili obecnej Jednostka Strzelecka 3060 Brzeg liczy 25 członków wraz z Kadrą, skupiając młodzież oraz osoby dorosłe z powiatu brzeskiego w wieku 16- 32 lata. Szkolimy się w warunkach stacjonarnych dwa razy w miesiącu w czwartki od 16.00 do 18.00 w II LO Brzeg przy ul. 1 Maja 7 oraz w soboty (szkolenie poligonowe) na Skarbimierzu raz w miesiącu po 7 godz. Do tej pory przeprowadziliśmy osiem szkoleń poligonowych oraz czternaście szkoleń stacjonarnych jak również cztery obozy szkoleniowe związane z bytowaniem w różnych warunkach. Razem ok. 400 godzin.
Główne tematy szkoleniowe zrealizowane w ostatnich 11 miesiącach:
– strzelanie ogniowe broń długa oraz krótka- zużycie ok. 50 sztuk amunicji na szkolonego
– marsz terenowy na Biskupią Kopę- trasa 80 km
– szkolenie S.E.R.E- budowa schronienia, rozpalanie ognia
– regulaminy- musztra pojedynczego strzelca
– terenoznawstwo- praca na mapie, azymuty
– taktyka- szyki patrolowe
– rekruta Anny SAJDAK kurs w Łodzi (Centrum Szkolenia Medycznego) zakończony egzaminem i zdobyciem certyfikatu Ratownik Pola Walki

ZAPRASZAMY
do udziału w uroczystości złożenia przysięgi strzeleckiej przez rekrutów Jednostki Strzeleckiej 3060 Brzeg im. Żołnierzy Niezłomnych, która odbędzie się 15 sierpnia 2016r. na placu Polonii Amerykańskiej w Brzegu, w obecności żołnierzy 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki.
Przed przysięgą strzelecką odbędzie się msza święta w kościele p.w. Św. Mikołaja o godz. 10.15 z okazji Święta Wojska Polskiego.

Ze strzeleckim pozdrowieniem
D-ca JS 3060
plut. ZS Krzysztof MROWIEC