Muzeum Kresów Wschodnich nie dla Brzegu

14

Pomysł burmistrza Brzegu o utworzeniu placówki muzealnej w mieście nie znalazł uznania w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencje i spotkania w tej sprawie nie przyniosły skutku, bowiem resort planuje utworzenie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Lublinie.


Przypomnijmy, Jerzy Wrębiak od dawna zabiega o utworzenie Muzeum Kresów Wschodnich w Brzegu. Miasto jest gotowe przekazać na ten cel budynek dawnego Gimnazjum Piastowskiego. Na początku br., Mirosław Nizio, znany warszawski architekt i projektant wnętrz przygotował nawet koncepcję zagospodarowania tego obiektu.

Pomysł utworzenia muzeum w Brzegu znalazł ogromne uznanie wśród szerokiego gremium, m.in. historyków i parlamentarzystów, ale wydaje się, że to za mało. Na przełomie września i października interpelację w sprawie planów budowy Muzeum Kresów Wschodnich w Brzegu złożył poseł Tomasz Kostuś. Odpowiedź Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie napawa optymizmem i wydaje się być jednoznaczna.

– Uprzejmie informuję, że z uwagą zapoznałem się z  informacjami na temat planów utworzenia w Brzegu Muzeum Kresów. Inicjatywa ta jest znana Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pragnę jednak poinformować, że obecnie głównym projektem, z punktu widzenia Ministerstwa, jest utworzenie wraz z władzami miasta Lublina Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej z siedzibą w Lublinie. Projekt ten  jest w trakcie ustalania szczegółów formy i zakresu zaangażowania stron, z których wiodącą będzie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We wrześniu br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przesłał do Prezydenta Miasta Lublina projekt listu intencyjnego w sprawie wspólnego utworzenia nowej instytucji kultury (…) Biorąc pod uwagę powyższe, uprzejmie informuję, że ewentualne utworzenie muzeum poświeconego tematyce kresów dawnej Rzeczypospolitej w Brzegu zależeć będzie przede wszystkim od władz lokalnych, które mogą podjąć taką decyzję w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 2012 r. poz. 987, z późn. zm.) oraz   ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.). – czytamy w odpowiedzi resortu na interpelację opolskiego parlamentarzysty Tomasza Kostusia.

W telegraficznym skrócie, oznacza to, że MKiDN nie jest zainteresowane budową muzeum w Brzegu, a pierwszeństwo w tym zakresie ma Lublin. Jeśli władze miasta chcą zbudować Muzeum Kresów Wschodnich w Brzegu, musiałyby zrealizować to zadanie bez ministerialnego wsparcia finansowego, a to wydaje się być niemożliwe.

– Złożyłem interpelację w tej sprawie ponieważ od początku pomysł utworzenia w Brzegu Muzeum Kresów wzbudził moje duże zainteresowanie. To ważny projekt dla mieszkańców tego regionu przede wszystkim ze względów historycznych. W niedawnej kampanii wyborczej postulat stworzenia muzeum w Brzegu był bardzo lansowany przez kandydatów z Prawa i Sprawiedliwości. Ja zaangażowałem się w popieranie tego pomysłu niejako ponad podziałami politycznymi. Niestety po raz kolejny okazuje się, że to tylko czcza gadanina na potrzeby wyborcze – komentuje poseł Tomasz Kostuś.

Muzeum Kresów w Brzegu 1