Urzędnicy i przedsiębiorca usłyszeli wyrok w sprawie ustawionego przetargu

11

Sam proces w tej sprawie trwał ponad 2,5 roku. Akt oskarżenia dotyczył czterech osób: Krzysztofa K. (byłego sekretarza powiatu), Joanny P. (byłej szefowej Powiatowego Zakładu Obsługi Inwestycji), Moniki K. (urzędniczki brzeskiego starostwa) i Marka C. (lokalnego przedsiębiorcy budowlanego). Dziś (14.06) skład orzekający Sądu Rejonowego w Brzegu wszystkich oskarżonych uznał za winnych.


Przypomnijmy, że sprawa dotyczy m.in. przetargu z września 2010 roku. Jak wynika ze wstępnej części ogłoszonego wyroku, Marek C. wszedł w porozumienie z Krzysztofem K. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polegającej na wygraniu przetargu na montaż kolektorów słonecznych przy modernizacji Brzeskiego Centrum Medycznego. Krzysztof K. wszedł w porozumienie z Markiem C. w celu ustalenia warunków przetargu korzystnych dla podwykonawcy montażu tzw. solarów.

Joanna P. poleciła Monice K. poświadczenie nieprawdy poprzez dokonanie nieprawdziwej godziny wpisu przyjęcia oferty przetargowej. Ponadto, Joanna P. wielokrotnie przekraczała swoje uprawnienia podczas zlecania wielu innych robót budowlanych oraz nie dopełniła obowiązków zgodnie z ustawą dla zamówień publicznych. Odczytanie wstępnej części wyroku trwało ponad półtora godziny.

Postępowanie karne w stosunku do Moniki K. sąd postanowił warunkowo umorzyć na okres próby trzech lat. Wobec urzędniczki orzeczono świadczenie pieniężne w kwocie 2 tys. złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej.

Marek C. usłyszał wyrok 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Były przedsiębiorca budowlany musi także zapłacić karę grzywny w wysokości 6 tys. złotych.

Krzysztofowi K. wymierzono karę 1,5 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres próby trzech lat. Wobec byłego sekretarza powiatu brzeskiego sąd orzekł również karę grzywny w wysokości 15 tys. złotych oraz środek karny w postaci zakazu wykonywania stanowisk związanych z zamówieniami publicznymi oraz sprawowania funkcji kierowniczych w organach administracji państwowych i samorządowych na okres trzech lat.

Joanna P. usłyszała wyrok  roku i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, środek karny w postaci zakazu wykonywania stanowisk związanych z zamówieniami publicznymi oraz sprawowania funkcji kierowniczych w organach administracji państwowych, samorządowych na okres trzech lat oraz karę grzywny w wysokości 3 tys. złotych.

Wyrok Sądu Rejonowego w Brzegu nie jest prawomocny. Na razie nie wiadomo, czy którakolwiek ze stron będzie wnosić odwołanie.