Komornik w brzeskim szpitalu? O egzekucję wnioskował burmistrz Brzegu

15

Brzeskie Centrum Medyczne jest jedną z wielu placówek medycznych w Polsce, które z problemami finansowymi borykają się od dawna. Tylko zobowiązanie w postaci podatku od nieruchomości dla Gminy Brzeg wynosi około 307 tys. złotych. Wierzycieli jest wielu, ale tylko jeden z nich wnioskował o przeprowadzenie egzekucji komorniczej w szpitalu.


Przypomnijmy, dyrekcja BCM od dawna prosi burmistrza Brzegu o umorzenie podatku od nieruchomości. Decyzja Jerzego Wrębiaka była negatywna. Szpital odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które uchyliło decyzję burmistrza i przekazało do ponownego rozpatrzenia.

– SKO dostrzegło błędy merytoryczne oraz proceduralne w decyzji burmistrza i zawyrokowało o uchyleniu tej decyzji. Nasz wniosek w dalszym ciągu jest rozpatrywany – mówi Krzysztof Konik, dyrektor BCM.

Zamiast ponownej decyzji o ewentualnym umorzeniu lub braku umorzenia podatku, szpital został poinformowany o wszczęciu egzekucji komorniczej na wniosek burmistrza Brzegu.

– Faktem jest, że burmistrz najpierw wnioskował do Urzędu Skarbowego w Opolu o przeprowadzenie egzekucji komorniczej, ale z jakichś powodów później wystąpił o tymczasowe wstrzymanie tej egzekucji. Być może pan burmistrz pogubił się z procedurami, bo do egzekucji poszły sprawy, które nie zostały przez burmistrza ostatecznie rozstrzygnięte – komentuje sprawę szef Brzeskiego Centrum Medycznego.

Zapytaliśmy burmistrza o to, czy Gmina Brzeg umorzyła jakimkolwiek podmiotom należny podatek od nieruchomości w 2015 i 2016 roku oraz o kwestie związane z ponownym rozpatrzeniem wniosku BCM o umorzeniu podatku. Zapytaliśmy również o sprawy związane z nasyłaniem na szpital komornika.

– W 2015 roku  umorzono podatek dla jednego podmiotu  w kwocie 3.744 zł z odsetkami w kwocie 135,00 zł. W 2016 roku nikomu nie umorzono podatku. Wniosek (BCM- przyp. red.) jest ponownie rozpatrywany, nie wydano jeszcze decyzji – czytamy w pierwszej części odpowiedzi Biura Podatków i Opłat Lokalnych przy Urzędzie Miasta w Brzegu.

Zasłaniając się tajemnicą skarbową, odpowiedzi na pytania o komornika nie uzyskaliśmy.