Już za parę dni… Wakacje za pasem

0

Z czasem odpoczynku dla dzieci i młodzieży, czyli wakacjami, wiążą się problemy zagospodarowania tych dwóch miesięcy, by zostały spożytkowane poprzez rekreację dla regeneracji sił, wyżycia się sportowego, poznania bliższych i dalszych okolic kraju, rozwinięcie swoich zainteresowań kulturalnych i artystycznych.
O ważności tej problematyki świadczy zajęcie się nią Rady Gminy w Lubszy, która na majowym posiedzeniu dużą część czasu obrad przeznaczyła na omawianie planów wakacyjnych szkół, świetlic, Gminnego Ośrodka Kultury.

Dyrektorzy placówek oświatowych, doskonale wiedzą, że wakacyjny czas nie może być stracony. Dzieci i młodzież, w tym czasie także uczy się (trochę inaczej), poznają oni kraj, rówieśników, rozbudzają zainteresowania, poznają kraj, ściślej wiążą się ze środowiskiem i przyrodą. Jest obowiązkiem pedagogów i troską rodziców, by przygotować i zaplanować ten miły dla uczniów czas. Zapewnić trzeba bezpieczeństwo. Młodzi, bardziej wakacyjnie na luzie, tracą często instynkt samozachowawczy, ulegają częściej wypadkom podczas kąpieli, jeździe na rowerze, w czasie pracy w gospodarstwie. Próbują używek, nawiązują kontakty z marginesem społecznym. Tym zjawiskom zapobiegać można skutecznie poprzez zagospodarowanie czasu zajęciami sportowymi, plastycznymi, muzycznymi, wycieczkami.

Od kilku lat

mówi Grażyna LECHOWSKA, sekretarz Urzędu Gminy w Lubszy – bardzo intensywnie włączamy się do zagospodarowania dzieciom i młodzieży wolnego czasu. Organizowane są w świetlicach wiejskich m.in. warsztaty plastyczne, muzyczne, zajęcia nauki języka obcego, rajdy rowerowe, gry i zabawy na boiskach sportowych. Najbardziej intensywna działalność  przebiega podczas wakacji. Budżet gminy na tę działalność przeznacza sporo pieniędzy.

Ze swej strony

mówi dyr. GOK- u Maria CZARNA, przygotowaliśmy bogate plany zajęć wakacyjnych. Będą przebiegać pod hasłem „Odzyskać utracone piękno”. Planujemy, wraz z kierownikami świetlic wiejskich, sołtysami i radami sołeckimi, przeprowadzać zajęcia w 20 miejscowościach naszej gminy. Uczestnicy zajmować się będą pod okiem instruktorów muzyką, plastyką, teatrzykami. Planujemy utworzenie takiego teatrzyku kukiełkowego. Uruchomimy  m.in. kino objazdowe, zorganizowane z ciekawymi ludźmi. Z pewnością odbędą się rajdy rowerowe, wycieczki do wrocławskiego ZOO. W sumie akcją wakacyjnego odpoczynku i rekreacji objętych zostanie 470 dziewcząt i chłopców z terenu naszej gminy. Nie zostawimy także bez opieki dzieci i młodzieży, która przybędzie z innych okolic kraju do naszych wiosek.
Plany wakacyjnego wypoczynku przygotowali również dyrektorzy szkół gminy Lubsza – dyr. Gimnazjum w Kościerzycach Roman Czechowski,  szkół podstawowych – Agata Czechowska, Barbara Czarna, Krystyna Szewczuk, Danuta Chmielewska, Krystyna  Ślusarek.
 W najbliższym czasie odbędzie się spotkanie kierowników świetlic z dyrekcją Gminnego Ośrodka Kultury, by ustalić konkretne plany zajęć wakacyjnych. Wiele też zależy od spraw finansowych. Bez kasy – mówiąc językiem młodzieżowym, daleko się nie zajedzie. Działacze, rodzice, pedagodzy mają jednak nadzieję, że jak co roku, także w obecnym, dzieci i młodzież nie zostaną bez pomocy.

Tab.