„Czyste Powietrze”. Na co można pozyskać dofinansowanie i w jakiej kwocie

0
Obraz Krzysztof Dzwonek z Pixabay
Reklama

Nawet do 90% może wynieść maksymalny udział dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Ostateczna kwota zależy od rozmiaru zrealizowanego przedsięwzięcia – zakresu prac oraz materiałów i urządzeń, jakie zostały wykorzystane. Wszystko to nazywamy kosztami kwalifikowanymi, czyli tymi podlegającymi dofinansowaniu. W przypadku „Czystego Powietrza” takie koszty podzielono na trzy kategorie, a w każdej z nich są kolejne trzy maksymalne stopnie dofinansowania. O tym, który będzie nas obowiązywać, zależy od naszych dochodów.

Pierwszą kategorią kosztów kwalifikowanych są te związane z dokumentacją. Znajdziemy tu trzy pozycje: audyt energetyczny, który na każdym poziomie dotacji jest finansowany w 100%, do maksymalnej kwoty 1 tys. zł; dokumentacja projektowa, która jest dotowana kolejno w maksymalnie 30% (do 600 zł), 60% (do 1 200 zł) i w 90% (do 1 800 zł); ekspertyzy, które przy podstawowym stopniu dofinansowania są dotowane do 30% (maksymalnie kwota 150 zł), na stopniu podwyższonym do 60% (maksymalnie 300 zł), a na najwyższym poziomie do 90% (maksymalnie 450 zł).

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA

Z trzech pozycji składa się także kategoria dotycząca ocieplenia przegród budowlanych, stolarki okiennej i drzwiowej. Na podstawowym poziomie dofinansowania można otrzymać do 45 zł za metr kwadratowy ocieplenia przegród budowlanych, do 210 zł za metr kwadratowy stolarki okiennej oraz do 600 zł za metr kwadratowy stolarki drzwiowej.

W każdym z tych przypadków to maksymalnie 30% poniesionych kosztów. Na poziomie podwyższonym ustalono, że dofinansowanie obejmie do 60% kosztów, czyli do 90 zł za metr kwadratowy ocieplenia przegród budowlanych, do 420 zł za metr kwadratowy stolarki okiennej oraz do 1 200 zł za metr kwadratowy stolarki drzwiowej. Ostatni, najwyższy poziom dofinansowania zakłada natomiast następujące maksymalne kwoty dotacji: do 135 zł za metr kwadratowy ocieplenia przegród budowlanych, do 630 zł za metr kwadratowy stolarki okiennej oraz do 1 800 zł za metr kwadratowy stolarki drzwiowej. Ma to stanowić nawet 90% poniesionych kosztów.

Najbardziej obszerna kategoria zawiera źródła ciepła, przyłącza, instalacje i wentylację. Znajdziemy tu takie pozycje, jak:

 1. Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem: do 50% kosztów i 10 000 zł na poziomie podstawowym, do 75% i 15 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 18 000 zł na najwyższym poziomie;
 2. Pompa ciepła powietrze/woda: do 30% kosztów i 9 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 18 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 27 000 zł na najwyższym poziomie;
 3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 45% kosztów i 13 500 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 18 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 27 000 zł na najwyższym poziomie;
 4. Pompa ciepła powietrze/powietrze: do 30% kosztów i 3 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 6 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 9 000 zł na najwyższym poziomie;
 5. Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: do 45% kosztów i 20 250 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 27 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 40 500 zł na najwyższym poziomie;
 6. Kocioł gazowy kondensacyjny: do 30% i 4 500 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 9 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 13 500 zł na najwyższym poziomie;
 7. Kotłownia gazowa – przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa (dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu): do 45% kosztów i 6 750 zł na poziomie podstawowym, do 75% i 11 250 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 13 500 zł na najwyższym poziomie;
 8. Kocioł olejowy kondensacyjny: do 30% kosztów i 4 500 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 9 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 13 500 zł na najwyższym poziomie;
 9. Kocioł zgazowujący drewno: do 30% kosztów i 6 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 12 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 18 000 zł na najwyższym poziomie;
 10. Kocioł na pellet drzewny: do 30% kosztów i 6 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 12 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 18 000 zł na najwyższym poziomie;
 11. Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie: do 45% kosztów i 9 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 12 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 18 000 zł na najwyższym poziomie;
 12. Ogrzewanie elektryczne: do 30% kosztów i 3 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 6 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 9 000 zł na najwyższym poziomie;
 13. Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej: do 30% kosztów i 4 500 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 9 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 13 500 zł na najwyższym poziomie;
 14. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła: do 30% kosztów i 5 000 zł na poziomie podstawowym, do 60% i 10 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 15 000 zł na najwyższym poziomie;
 15. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: do 50% kosztów i 5 000 zł na poziomie podstawowym, do 50% i 5 000 zł na poziomie podwyższonym, do 90% i 9 000 zł na najwyższym poziomie.
  Poniżej zamieszczamy tabelę, która w przejrzysty sposób ilustruje maksymalne kwoty dofinansowania na każdy z ustalonych kosztów kwalifikowanych.

 

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Nazwa kosztu

Maksymalna intensywność (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota

Maksymalna intensywność (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota

Maksymalna intensywność (procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota

DOKUMENTACJA

Audyt energetyczny

100%

1 000 zł

100%

1 000 zł

100%

1 000 zł

Dokumentacja projektowa

30%

600 zł

60%

1 200 zł

90%

1 800 zł

Ekspertyzy

30%

150 zł

60%

300 zł

90%

450 zł

ŹRÓDŁA CIEPŁA, PRZYŁĄCZA, INSTALACJE, WENTYLACJA

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

50%

10 000 zł

75%

15 000 zł

90%

18 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

30%

9 000 zł

60%

18 000 zł

90%

27 000 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

13 500 zł

60%

18 000 zł

90%

27 000 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9 000 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

45%

20 250 zł

60%

27 000 zł

90%

40 500 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13 500 zł

Kotłownia gazowa – przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa (dotyczy budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucji gazu)

45%

6 750 zł

75%

11 250 zł

90%

13 500 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13 500 zł

Kocioł zgazowujący drewno

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18 000 zł

Kocioł na pellet drzewny

30%

6 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18 000 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

60%

12 000 zł

90%

18 000 zł

Ogrzewanie elektryczne

30%

3 000 zł

60%

6 000 zł

90%

9 000 zł

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

30%

4 500 zł

60%

9 000 zł

90%

13 500 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

30%

5 000 zł

60%

10 000 zł

90%

15 000 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

50%

5 000 zł

50%

5 000 zł

90%

9 000 zł

OCIEPLENIE PRZEGRÓD BUDOWLANYCH, STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Ocieplenie przegród budowlanych

30%

45 zł za metr kwadratowy

60%

90 zł za metr kwadratowy

90%

135 zł za metr kwadratowy

Stolarka okienna

30%

210 zł za metr kwadratowy

60%

420 zł za metr kwadratowy

90%

630 zł za metr kwadratowy

Stolarka drzwiowa

30%

600 zł za metr kwadratowy

60%

1 200 zł za metr kwadratowy

90%

1 800 zł za metr kwadratowy

 

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Źródła: czystepowietrze.gov.pl

Reklama
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA
Materiał wyborczy KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA