„Czyste Powietrze”. Na co mogą liczyć Gminy po przystąpieniu do programu

0
Reklama
Reklama
Reklama

Aby ułatwić obywatelom dostęp do programu „Czyste Powietrze”, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydowały się na zawarcie porozumień z Gminami. W ramach takiego porozumienia samorządy organizują punkty konsultacyjno-informacyjne, w których można zasięgnąć porad i wsparcia odnośnie skorzystania z programu. Ponieważ dla Gmin jest to kolejna dawka obowiązków, przygotowano pakiet bonusów, które rekompensują dodatkowe wysiłki.

W sumie na ofertę zachęcającą Gminy do zawarcia porozumienia zaplanowano budżet przekraczający 100 mln zł. Są to bardzo dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ służą zwiększeniu dostępności do programu „Czyste Powietrze”, a w związku z tym też ilości wymienianych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. To z kolei znacząco wpłynie na jakość powietrza i kondycję naszej planety.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

30 tys. zł na punkt konsultacyjno-informacyjny


Podstawą proponowanego pakietu zachęt jest budżet na utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Każda Gmina może otrzymać na ten cel do 30 tys. zł – 9 tys. zaliczki od razu po zawarciu porozumienia, pozostałą kwotę po rozliczeniu zaliczki w formie refundacji kosztów. Warunkiem jest tu uruchomienie, a następnie prowadzenie punktu przynajmniej przez rok od dnia podpisania porozumienia, w wymiarze minimum 10 godzin tygodniowo, w dni robocze.
Koszty prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego, jakie Gminy będą mogły rozliczać w ramach otrzymanej kwoty, to między innymi: koszt zatrudnienia pracownika, pracowników lub firmy zewnętrznej obsługującej punkt; koszt wynajęcia i umeblowania powierzchni biurowej; koszt wyposażenia, np. w stanowisko komputerowe, telefon, ksero czy urządzenie wielofunkcyjne z drukarką; koszt działań informacyjnych i edukacyjnych, takich jak wydruk i dystrybucja materiałów, wykup reklamy, organizacja spotkań informacyjnych czy zakup i serwis czujników jakości powietrza wykorzystywanych w celach edukacyjnych.

Dodatkowe środki za każdy złożony wniosek


Za każdy wniosek o dofinansowanie w ramach „Czystego Powietrza”, który został złożony za pośrednictwem Gminy, samorząd otrzymuje dodatkowe środki. To 150 zł ryczałtu przy podwyższonym poziomie dofinansowania z wydanym przez gminę zaświadczeniem o dochodach oraz 50 zł przy podstawowym poziomie dofinansowania.
Co więcej, Gmina otrzymuje pieniądze także za wnioski złożone online. Ponieważ przy wnioskach z podwyższonym poziomem dofinansowania konieczne jest zaświadczenie o dochodach, które wydaje samorząd, może on za to liczyć na 75 zł od każdego takiego wniosku.

Nagroda za największą liczbę wniosków


Gminy, z terenu których wpłynęło najwięcej wniosków, otrzymają specjalną premię. Na ten cel NFOŚiGW przeznaczył 16 mln zł rocznie, a dodatkowe środki zaplanowano dla ok. jednej trzeciej ze wszystkich Gmin, które zawarły porozumienie w ramach „Czystego Powietrza”. W puli branych pod uwagę wniosków znajdują się zarówno te, które zostały złożone przy udziale danego samorządu, jak i bez jego ingerencji. Założono bowiem, że każdy złożony wniosek to wynik pracy Gminy włożonej w promocję programu na swoim terenie.
Warunkiem otrzymania takiego bonusu jest przedstawienie do rozliczenia kosztów kwalifikowanych związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które nie zostały wcześniej sfinansowane przez WFOŚiGW w ramach porozumienia.

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Źródła: www.wfosigw.opole.pl/program-czyste-powietrze/informacje-dla-gmin-ktore-podpisaly-porozumienie-w-sprawie-wspolnej-realizacji-programu-czyste-powietrze.

Reklama
Reklama
Reklama