Po co powstał program „Czyste Powietrze”?

0
Obraz F. Muhammad z Pixabay
Reklama
Reklama
Reklama

Jesienią 2018 roku ruszył rządowy program „Czyste Powietrze”, w ramach którego właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termoizolację budynku. Takie dofinansowanie może sięgać nawet 69 tys. zł, czyli 90% kosztów kwalifikowanych całego przedsięwzięcia. Dlaczego rząd zdecydował się na tak wysokie kwoty dotacji, niemalże w całości pokrywające wydatki poniesione przez osoby prywatne?

Główne cele przyświecające programowi „Czyste Powietrze” można wymienić trzy. Pierwszym z nich jest podkreślenie pozytywnych skutków termomodernizacji domu na stan powietrza, którym oddychamy, co przekłada się też na stan zdrowia i komfort życia nas wszystkich. Zanieczyszczenia w powietrzu mają bowiem negatywne konsekwencje nie tylko dla środowiska, ale też naszego organizmu, powodując szereg poważnych dolegliwości i chorób, czasem nawet śmiertelnych. Wystarczy wspomnieć zwiększoną zapadalność m.in. na choroby układu oddechowego, nerwowego i krążenia, choroby nowotworowe płuc, mózgu czy szyjki macicy, a także obniżoną płodność. To wszystko wpływa na komfort życia, często nawet mu zagrażając. Dodajmy do tego jeszcze nieprzyjemny, gryzący zapach w powietrzu, spowodowany spalaniem paliw węglowych w nieprzystosowanych, a często wyeksploatowanych urządzeniach grzewczych, odbierający radość z przebywania na świeżym powietrzu.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Ekologiczne źródła ciepła mają jeszcze jedną zaletę – są wygodne. Nie wymagają stałego dorzucania węgla do pieca, nie generują w domu kurzu i pyłu, które trzeba regularnie sprzątać, nie potrzebują też wygospodarowania dodatkowej przestrzeni na skład opału. Jest to szczególnie istotne dla osób starszych, dla których nie są to wyłącznie dodatkowe obowiązki, a zwyczajnie uciążliwość, czasem wręcz przewyższająca możliwości fizyczne. Dlatego tak ważne jest ograniczanie wykorzystywania nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła, szczególnie że istnieje wiele alternatyw, a przypomnijmy, że na zrealizowanie takiego przedsięwzięcia można uzyskać blisko 70. tys. zł dofinansowania.

Kolejnym celem programu jest promowanie wymiany źródła ciepła, przy jednoczesnym wyeksponowaniu dodatkowych korzyści płynących z kompleksowej termomodernizacji domu. Taką korzyścią jest zdecydowanie aspekt finansowy – jeśli budynek jest ocieplony i posiada szczelne drzwi oraz okna, nie wytraca ciepła. Dzięki temu zmniejsza się jego zapotrzebowanie na energię, co z kolei przekłada się na niższe koszty jego utrzymania. Jednocześnie dom staje się bardziej estetyczny i zyskuje na wartości.

Ostatnim z celów programu, nieco oczywistym, jest zachęcanie do skorzystania z dofinansowania i informowanie o tym, jak można je uzyskać. Przede wszystkim po to, by jak najwięcej osób mogło skorzystać z „Czystego Powietrza” i zmienić swój dom w bardziej ekologiczny.

Dofinansowane ze środków
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Opolu

Źródła: https://czystepowietrze.gov.pl/

Przeczytaj także

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama