Czy wszystkie resztki to bioodpady?

0
Obraz ivabalk z Pixabay
Reklama

Definicja bioodpadów zawarta w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na pozór może być myląca. Określono tam bowiem, że bioodpadami są „ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność”. Nie wszystkie resztki z domowej lub restauracyjnej kuchni mogą się znaleźć w pojemniku na bioodpady.

Kości, skóry czy ości ryb powinno się wyrzucać do czarnych pojemników, czyli tych przeznaczonych na odpady nienadających się do recyklingu. W pojemnikach na bioodpady mogą znaleźć się wyłącznie śmieci pochodzenia roślinnego, czyli obierki, ogryzki, trawa czy liście. Wyjątkiem są skorupki jajek, które także można zaliczyć do bioodpadów.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Dzieląc więc odpadki na bioodpady i te nienadające się do pojemników dla nich przeznaczonych, wygląda to następująco:
1. Do pojemnika na bioodpady można wyrzucać – gałęzie drzew i krzewów; liście, kwiaty i skoszona trawa; trociny i kora drzew; owoce i warzywa; niezaimpregnowane drewno; resztki jedzenia;
2. Do pojemnika na bioodpady nie można wyrzucać – kości zwierząt, mięsa i padliny zwierząt; oleju jadalnego; drewna impregnowanego; płyt wiórowych i MDF; leków; odchodów zwierząt; popiołu z węgla kamiennego; innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła (dostęp: 29/06/2020):
naszesmieci.mos.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/segregacja
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797
Reklama