Czym są bio odpady i jakie błędy popełniamy najczęściej przy ich segregacji

0
naszesmieci.mos.gov.pl
Reklama
Reklama

Choć segregacja śmieci powoli staje się normą, wciąż popełniamy błędy. Duża część z nich dotyczy bioodpadów, gdyż często nie jesteśmy do końca świadomi, czym one tak naprawdę są.
Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, bioodpadami są: „ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność”.

1. Wyrzucanie bioodpadów w workach foliowych – chociaż instalacje, służące do przetwarzania bioodpadów najczęściej radzą sobie z plastikowymi opakowaniami, nie robią tego w 100%. Dlatego po wyrzuceniu bioodpadów w foliowej torebce, powstały z nich kompost może zawierać fragmenty plastiku. Rekomendowane jest wyrzucanie bioodpadów bez żadnych opakowań;
2. Resztki odzwierzęce wyrzucane do kontenerów na bioodpady – kości, skóry czy ości ryb powinno się wyrzucać do czarnych pojemników, czyli tych przeznaczonych na odpady nienadających się do recyklingu. W pojemnikach na bioodpady mogą znaleźć się wyłącznie śmieci pochodzenia roślinnego, czyli obierki, ogryzki, trawa czy liście. Wyjątkiem są skorupki jajek, które także można zaliczyć do bioodpadów.
3. Leki wyrzucane do kontenerów na bioodpady – to częsty, a jednocześnie najbardziej niebezpieczny błąd. Przeterminowanych leków nie można wyrzucać do żadnego z pojemników.


Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej
Reklama
Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Źródła (dostęp: 29/06/2020):
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000797
ulicaekologiczna.pl/recykling/10-najczestszych-bledow-segregacji-odpadow
Reklama
Reklama