Co daje mieszkańcom gmin Brzegu i Skarbimierza ZGODNE połączenie?

10
fot. flyrecord.pl / Artur Błoński

Odkąd jesienią 2017 roku zawiązał się obywatelski Komitet do spraw zgodnego połączenia gmin Brzegu i Skarbimierza dyskusja w tym najważniejszym dla naszego miasta temacie nabiera rumieńców i nie milknie – wręcz przeciwnie – rozwija się. Niestety im więcej informacji, przykładów, faktów i danych przedstawiają opinii publicznej założyciele Komitetu, tym więcej osób pojawia się, które nie tyle mają odmienne zdanie co atakują, wyzywają, manipulują a nawet publikują nieprawdę kwestionując działania Komitetu.


Taką aktywność obserwujemy głównie w Internecie gdzie można dyskredytować wszystko, chowając się za anonimowymi kontami użytkowników, nie wystawiając swojego nazwiska pod publiczny osąd i nie ponosząc za to odpowiedzialności.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ktoś uniemożliwia mieszkańcom poznanie faktów – szczególnie tym młodszym, którzy mogą nie wiedzieć, że Brzeg i Skarbimierz tworzyły niegdyś jedno Miasto i Gminę Brzeg? To politycy w 1991r. dokonali rozdzielenia silnej gminy na dwie odrębne jednostki, z dwoma odrębnymi administracjami. Konsekwencje ich decyzji są widoczne od lat. Zapaść w Brzegu, w porównaniu do dynamicznego rozwoju innych podobnych miejscowości – choćby Oławy – jest ogromna. Rozwój Skarbimierza spowodowany podatkami ze strefy inwestycyjnej jest widoczny, ale nie może przesłonić zarówno historycznych zdarzeń związanych z pozbawieniem Brzegu terenów i zamknięciu miasta po obrysie jak i wizji przyszłości nie tylko mieszkańców obu gmin, ale przede wszystkim miasta Brzeg i okolicznych miejscowości tworzących gminę Skarbimierz.

To zagadnienie jest najważniejszym dla przyszłości Brzegu. Nie ma ważniejszego. Doraźne sprawy związane z wielkością uzyskiwanych przez gminy dochodów, możliwością dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, wreszcie rozsądne i mądre wydatkowanie pieniędzy podatników zarówno z tytułu inwestycji, prac remontowych oraz kosztów stałych są marginalnymi w zestawieniu z odpowiedzialnością naszego pokolenia do pozostawienia piastowskiego grodu naszym potomkom co najmniej w stanie nie pogorszonym.

Politycy, którzy nie widzą bądź nie rozumieją powagi sytuacji nie zasługują na piastowanie najwyższych stanowisk w naszym lokalnym samorządzie.

Nie chcąc piętrzyć emocji nie będę wchodził w szczegóły i analizował czy pozbawienie historycznego miasta Brzeg okalających go terenów było działaniem celowym czy zwykłym brakiem wyobraźni polityków wówczas miastem zarządzających. Na pewno było wielkim błędem i nieodpowiedzialnością.

Chcę, by mieszkańcy Brzegu mieli świadomość sytuacji swojego miasta oraz utraconych przez lata szans a mieszkańcy Skarbimierza przeanalizowali temat i sami odpowiedzieli sobie na pytanie czy to było fair i czy żyjąc razem, ale w rozłączonych przez polityków, skłóconych gminach jest nam rzeczywiście lepiej, taniej?

Poniżej przedstawię 10 prostych argumentów, w wyniku których my MIESZKAŃCY zawsze będziemy zyskiwać, a nie jak wmawiają nam niektórzy politycy, tracić na zgodnym połączeniu gmin Brzegu i Skarbimierza:
1. Współpraca zamiast rywalizacji.
2. Minimalizowanie zapotrzebowania zewnętrznego kredytowania.
3. Większe możliwości negocjacyjne.
4. Większy budżet.
5. Więcej usług komunalnych.
6. Niższy koszt usług komunalnych.
7. Wyższy poziom usług komunalnych.
8. Niższe podatki i opłaty lokalne.
9. Rokroczne oszczędności w administracji liczone w milionach złotych.
10. Kilkadziesiąt milionów złotych EXTRA w ramach Bonusu Ministerialnego.

Grzegorz Surdyka
Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz