Co daje mieszkańcom gmin Brzegu i Skarbimierza ZGODNE Połączenie? cz.8

0
fot. flyrecord.pl / Artur Błoński

W poprzednich artykułach przedstawiłem Państwu 10 prostych argumentów, w wyniku których my MIESZKAŃCY zawsze będziemy zyskiwać, a nie jak wmawiają nam politycy tracić na ZGODNYM połączeniu gmin Brzegu i Skarbimierza:


8. Niższe podatki i opłaty lokalne.
9. Rokroczne oszczędności w administracji liczone w milionach zł.
10. Kilkadziesiąt milionów złotych EXTRA w ramach Bonusu Ministerialnego.

ZGODNE połączenie gmin to ewidentne korzyści finansowe dla mieszkańców. To lepsze gospodarowanie wspólnymi zasobami, minimalizowanie kredytowania zadań gminy – w konsekwencji minimalizowanie wyrzucania pieniędzy w błoto – w postaci odsetek od wielomilionowych kredytów zaciąganych przez burmistrza i wójta w roku wyborczym. To większe możliwości negocjacyjne,  oszczędności w administracji, niższe podatki i opłaty dla mieszkańców. Większy, wspólny budżet to możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne na wyższym poziomie. Zaoszczędzone pieniądze i Bonus Ministerialny to dla mieszkańców więcej usług komunalnych. Po pierwsze letni basen z prawdziwego zdarzenia – jako zadanie priorytetowe.

  1. Wyższy poziom usług komunalnych.

Bezpłatna komunikacja gminna

W poprzednim felietonie pisałem o możliwości zwiększenia poziomu i dostępności dla mieszkańców usług zbiorowej komunikacji gminnej, która dodatkowo – w połączonych gminach – świadczona byłaby dla wszystkich mieszkańców bezpłatnie*. Obecnie posiadamy komunikację miejską, ale wciąż biletowaną, z ograniczonymi zniżkami dla określonych grup. Czas na wejście na wyższy poziom tego typu usług i zmianę charakteru komunikacji na bezpłatną – nie tylko dlatego, że będzie nas – mieszkańców na to po połączeniu gmin stać (otrzymanie wielomilionowego Bonusu Ministerialnego oraz rokroczne oszczędności administracyjne), ale również dlatego, że jesteśmy świadomymi mieszkańcami i zdajemy sobie sprawę z powagi troski o środowisko. Doskonale wiemy, że w czasach kompletnego zakorkowania ulic samochodami i coraz większą emisją spalin do atmosfery – chcemy świadomie przesadzić kierowców do komunikacji zbiorowej. Na podwyższenie  poziomu jakości świadczonej usługi bezpłatnego transportu publicznego w nowej połączonej gminie, wpłynie również dostosowanie rozkładu jazdy autobusów do oczekiwań mieszkańców. Zwiększymy ilość kursów oraz wprowadzimy nowe połączenia w razie zapotrzebowania.

Kompleks basenowy kryty + otwarty

Od lat mieszkańcy Brzegu oraz okolicznych miejscowości nie mogą doczekać się letniego basenu. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom wybudujemy w trybie pilnym basen letni w jedynym przygotowanym do tego miejscu – przy obecnej krytej pływalni, tak by jednocześnie zamknąć jej rozbudowę. Wprowadzimy wyższy poziom tej usługi dla mieszkańców tworząc kompleks basenowy pomiędzy ulicami Wrocławską i Robotniczą. Dobudowane sportowe tory pływackie dla młodzieży i dorosłych w krytej części obecnego basenu przy ul. Wrocławskiej, zostaną rozbudowane o część letnią – basenów na otwartym powietrzu.

W nowym obiekcie, by zachęcić nie tylko mieszkańców połączonej gminy, ale również osoby z zewnątrz, podwyższymy poziom jakości świadczonych dotychczas usług. Możliwe będzie utworzenie strefy saun, otwarcie kawiarenki czy bufetu oraz inne przemyślane usługi, by wypoczynek w nowym kompleksie basenowym przyciągał klientów z całego regionu. Nie będziemy musieli już jeździć z najbliższymi, z dziećmi do ościennych miast, by korzystać z tych standardowych w dzisiejszych czasach dobrodziejstw. Będziemy natomiast oferowali obiekt o wyższym poziomie usługi konkurując z okolicznymi miejscowościami o klienta – czyli o pieniądze z biletów zasilające budżet miasta. Przyjezdni wypoczywając w naszym nowym kompleksie basenowym będą zostawiać u nas swoje pieniądze dając miejsca pracy brzeżanom, a budżetowi miasta większe wpływy.

Nowy kompleks basenowy będzie nowoczesnym rozwiązaniem, zaopatrzonym w najnowsze rozwiązania z dziedziny energetyki odnawialnej. Mając sporo miejsca zarówno na dachu basenu krytego, jak i w jego sąsiedztwie, wykorzystane zostaną urządzenia podgrzewające wodę z energii słonecznej oraz urządzenia wytwarzające energię elektryczną (fotowoltaika). Dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii oraz wkomponowaniu kąpieliska letniego w jeden obiekt basenowy – funkcjonującej obecnie krytej pływalni – przedłużymy możliwość korzystania z letnich niecek kąpielowych – co najmniej do kilku miesięcy! Już bowiem od maja, przez okres wakacyjny, nawet do października – w zależności od pogody – będzie można korzystać z basenów letnich połączonych z basenem krytym. To wszystko jesteśmy w stanie zrobić. Musimy tylko chcieć.

Wyższy standard lokali komunalnych

Kolejnym przykładem świadczenia przez gminę usług komunalnych na wyższym poziomie będzie oddawanie mieszkańcom w najem lokali z gminnego zasobu, na poziomie co najmniej dostatecznym. Wiemy bowiem jak wyglądają przedstawiane lokale potrzebującym mieszkańcom obecnie. Ich stan często nie spełnia nawet najniższych standardów.

Drogi rowerowe w pasach jezdni

To samo tyczy się dróg rowerowych – nie mylić ze ścieżkami parkowymi, którymi oczywiście również można poruszać się rowerem, ale tylko w obrębie parku. Katastrofą jest fakt, że w XXI wieku burmistrz, który zleca remonty głównych, długich odcinków dróg – nie robi tego kompleksowo, tzn. nie zaopatruje ciągów jezdni standardowo w odpowiednio przystosowaną dla ruchu rowerzystów – drogą rowerową. Przykładów choćby z tej kadencji pracy burmistrza Wrębiaka można mnożyć. Gruntownie wyremontowane, długie ulice Ofiar Katynia czy Szymanowskiego NIE zostały wyposażone w pas drogi rowerowej. Ba, przy remoncie ul. Szymanowskiego pan Wrębiak zapomniał nawet o tak podstawowym rozwiązaniu jak chodnik. Mieszkańcy ulic Janczarskiego, Szancera, Korczaka czy Makuszyńskiego – w tym przede wszystkim dzieci i emeryci idąc w kierunku przystanku autobusowego, poczty, sklepów zmuszeni są do deptania trawy bądź poruszania się ulicą obok jeżdżących aut, narażając swoje życie i zdrowie. Przy dzisiejszej świadomości proekologicznej i powtarzaniu sloganów przez polityków – odmieniających przez wszystkie przypadki słowo „ekologia” – to po prostu niedopuszczalne. Każdy budowlaniec, architekt czy urbanista spuści wzrok widząc takie zaniedbania.

Grzegorz Surdyka

mgr ekonomii

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu

oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz

 

*Źródło: https://brzeg24.pl/slider/128540-co-daje-mieszkancom-gmin-brzegu-i-skarbimierza-zgodne-polaczenie-6/