Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza – budowa basenu letniego i skateparku w Brzegu. Felieton Radosława Majgiera

0
fot. Radio Opole / Justyna Krzyżanowska

Nie tak dawno za pomocą lokalnej prasy oraz mediów społecznościowych poinformowałem brzeżan, że z grupą mieszkańców mamy zamiar wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. Celem uchwały przedłożonej Radzie Miejskiej Brzegu, byłoby zbudowanie w naszym mieście kilku nowych obiektów sportowo-rekracyjnych. Jak wszyscy dobrze wiemy, wybudowanie letniego basenu otwartego, realizacja skateparku, czy zakup mobilnego lodowiska, w znacznym stopniu uatrakcyjniłoby ofertę skierowaną do mieszkańców Brzegu, zarówno w sezonie letnim jak i zimowym.


Pełniąc funkcję asystenta posła na Sejm RP Pawła Grabowskiego, miałem okazję niejednokrotnie rozmawiać z mieszkańcami naszego miasta, którzy sygnalizowali potrzebę zrealizowania różnych ciekawych inwestycji, a w szczególności takich, które w znaczący sposób uatrakcyjniłyby ofertę miasta kierowaną do młodych ludzi. Pod koniec lutego 2020 r. z mojej inicjatywy rada miasta podjęła uchwałę, przygotowaną przez grupę radnych w ramach komisji doraźnej, której celem było określenie szczegółowych zasad wnoszenia Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej. W ten sposób powstało nowe, skuteczne narzędzie pozwalające realizować dobre pomysły na rzecz mieszkańców naszego miasta. Bezpośrednią przyczyną moich dalszych działań była cyklicznie powracająca kwestia niewielkiej i niedostosowanej do dzisiejszych potrzeb oferta Gminy Brzeg w tematach sportu i rekreacji, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Można powiedzieć, że od czasów kolejnych kampanii wyborczej, oprócz pustych deklaracji, w tej materii niewiele się wydarzyło. Z przykrością trzeba stwierdzić, że także władze miasta w tej sprawie od dłuższego czasu pozostawały bierne, nie reagując na potrzeby młodszych mieszkańców Brzegu. Postanowiliśmy zatem wziąć sprawy w swoje ręce i utworzyliśmy komitet inicjatywy uchwałodawczej pn. „Szansa dla młodych – rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Brzegu”, którego celem jest zarówno aktywizacja różnych środowisk chcących działać wspólnie na rzecz miasta oraz jego mieszkańców, jak i wywarcie presji społecznej na brzeski samorząd. Ten ostatni momentami zapomina, że został wybrany przez ludzi dla ludzi, a nie do załatwiania swoich prywatnych interesów i interesików. W dniu 16 listopada br. złożyłem w Urzędzie Miejskim w Brzegu stosowne dokumenty informujące o powołaniu komitetu.

Niemalże z marszu rozpocząłem konsultacje społeczne, w zakresie potrzeby powstania i charakteru obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz ich proponowanych lokalizacji – mocnych i słabych stron. W tym celu poza kontaktem ze społecznikami i przedstawicielami różnej maści organizacji propagujących sport, odbyłem kilka wartościowych spotkań z przedstawicielami władz miasta oraz instytucji zajmującymi się obecnie rozwojem infrastruktury sportowej w Brzegu. Z przeprowadzonych rozmów wynika, iż prawdopodobnie w niedługim czasie zostaną podjęte konkretne decyzje w sprawie przystąpienia do programu umożliwiającego zakup mobilnego lodowiska. Mając więc na uwadze, że realizacja tego stosunkowo niedużego zadania inwestycyjnego, jest już w planach brzeskich samorządowców, postanowiliśmy że zakup mobilnego lodowiska, nie będzie tematem naszej inicjatywy uchwałodawczej. Wierzymy, że władze samorządowe we własnym zakresie zrealizują to zadanie. Po analizie najpilniejszych potrzeb uznaliśmy, że nasza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, będzie dotyczyć wybudowania dwóch nowych obiektów sportowo-rekreacyjnych, a mianowicie letniego basenu otwartego oraz sketparku. Jak wiemy temat budowy basenu otwartego w naszym mieście, ma już swoją dość długą, a na dodatek niezbyt chlubną historię. W przeszłości nasi samorządowcy zastanawiali się nad różnymi wariantami i koncepcjami. Z kieszeni brzeskiego podatnika wydano już spore pieniądze na koncepcje czy projekty techniczne, które do tej pory zalegają gdzieś na urzędniczych półkach. Czy w najbliższym czasie jest szansa na wybudowanie letniego basenu otwartego? Na te pytanie postanowiłem znaleźć rzeczową odpowiedź. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że większość brzeskich samorządowców widzi potrzebę zrealizowania takiej inwestycji. Jedynym punktem spornym wydaje się być lokalizacja takiego obiektu. Część radnych chciałaby budowy basenu letniego w ramach rozbudowy krytej pływalni przy ulicy Partyzantów, natomiast druga grupa radnych chciała wybudować basen otwarty przy ulicy Korfantego.

Okazało się, że każda ze wskazanych lokalizacji, zdaniem działaczy samorządowych, ma swoje wady i zalety. Postanowiłem zaczerpnąć informacji u źródła i spotkałem się z wieloletnim dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Krzysztofem Kulwickim. Z informacji pozyskanych od dyrektora MOSiR wynika, iż jesteśmy w posiadaniu gotowej dokumentacji projektowej wraz z ważnym pozwoleniem na budowę, co oznacza, że najszybciej udałoby się zrealizować inwestycję budowy basenów otwartych na skarpie przy ulicy Korfantego. W przeszłości ten teren pełnił już funkcję kąpieliska letniego, dobrze wspominanego przez starsze pokolenia brzeżan. Jego największym atutem jest jednak wielkość terenu, gdzie można by było lokalizować infrastrukturę pomocniczą, gastronomię i duży parking dla zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta a nawet powiatu. Zgodnie z deklaracją władz miasta a dokładnie burmistrza Tomasza Witkowskiego, zostanie tam wybudowana również infrastruktura pomocnicza tzn. plac zabaw dla dzieci, boiska do piłki plażowej, a także zielona siłownie, plac do grillowania a w przyszłości również tężnie. Tak zagospodarowany teren mógłby więc pełnić funkcję wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego, a nie tylko letniego basenu. Mieszkańcy naszego miasta mogliby znacznie dłużej niż tylko w sezonie wakacyjnym korzystać z walorów tego terenu. Uważam, że realizacja tego projektu, choćby w cyklu dwuletnim, nie powinna być jakimś wielkim obciążeniem dla miejskiego budżetu. Natomiast, aby można było wybudować basen otwarty przy ul. Partyzantów – o czym wielu zwolenników tej inwestycji mówi niechętnie – trzeba w pierwszej kolejności wyłożyć kolejne publiczne pieniądze na projekt, po czym wyremontować już istniejący obiekt i dopiero wtedy można brać się za rozbudowę o strefę SPA, duży basen pływacki, basen otwarty i oczywiście parking (pod warunkiem że na to wszystko wystarczy miejsca). Na rozbudowę Aquaparku na dzień dzisiejszy nie ma projektu, dokumentacji technicznej, a nawet aktualnej koncepcji z przybliżonym kosztorysem i harmonogramem realizacji.

Na ostatniej sesji grupa radnych zapowiedziała, że dopiero w nowym budżecie znajdą środki na jej przygotowanie. Obawiam się, że sam proces projektowy i wykonanie różnych ekspertyzy, może potrwać bardzo długo. Nie wiadomo, czy nie będzie trzeba również przeprojektować zadaszenia, które jest ponoć wykonane wadliwie. Będzie to z pewnością inwestycja bardzo droga i wymagająca długiego czasu realizacji (etapowania), aby mogła być finansowo do udźwignięcia przez budżet miasta. Należy wspomnieć, że mieszkańcy wciąż czekają na III etap rozbudowy pływali (budowę niecki sportowej i strefy SPA) i taki system realizacji, nie spotkałby się z entuzjastycznym przyjęciem. Najważniejszą kwestią, całkowicie pomijaną przez cześć radnych, jest zlokalizowanie przy rozbudowanym obiekcie infrastruktury pomocniczej, a zwłaszcza dużego parkingu, który miałby obsłużyć zarówno istniejącą, jak i nową część pływali. Już dziś wszelkie miejsca parkingowe na okolicznych ulicach i podwórkach są praktycznie zajęte. Mieszkańcy pobliskiej ul. Wolności, ul. Wrocławskiej czy ul. Piłsudskiego z pewnością nie zgodzą się na „rozbudowę obiektu bez parkingu”, co przyniesie problemy w postaci dzikiego parkowania na wjazdach, trawnikach i pod ich oknami. Bardzo ważną informacją, która została podana na ostatniej sesji, jest fakt, że władze miasta po sporządzeniu dokumentacji na budowę basenów przy ul. Korfantego, wystąpiły do Funduszu Inwestycji Lokalnych o środki pomocowe na realizację tego zadania. Ta informacja dla naszej inicjatywy obywatelskiej jest bardzo istotna. Gdyby to wsparcie finansowe zostało nam przyznane w znaczący sposób zwiększyłoby to szanse realizacji inwestycji. Dotacja na realizację zadania jest bowiem celowa, a ze słów władz miasta wynika, że Gmina Brzeg miałaby tylko dwa lata, aby te środki wydatkować. Zatem wydaje się zasadnym, aby nasza obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, szła w kierunku wybudowania letniego basenu otwartego na terenach byłego kąpieliska przy ulicy Korfantego. W ubiegłym tygodniu spotkałem się z panią Eweliną Antonowicz, przedstawicielką grupy mieszkańców, którzy planowali w ramach Brzeskiego Obywatelskiego Budżetu, uzyskać środki na zaprojektowanie i wybudowanie skatepark i pumptracka na terenach zielonych, zlokalizowanych z tyłu szkoły PSP nr 5 przy ulicy Oławskiej.

Postanowiliśmy połączyć siły i wspólnie w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej podjąć działania, aby taki obiekt rekreacyjny mógł wreszcie powstać. Chęć pomocy w naszych działaniach zadeklarował także Mikołaj Baranowski, (współtwórca komitetu obywatelskiego), który akurat w temacie skateparku, posiada dużą wiedzę oraz doświadczenie. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że ta inwestycja jest szczególnie wyczekiwana przez młodsze pokolenie, które będzie miała takie miejsce, gdzie będą mogli doskonalić swoje umiejętności i rozwijać swoją pasję. Obecnie bowiem zostają im jedynie niebezpieczne i pełne spalin parkingi przy marketach lub brzeskie ulice i chodniki. Jest to sport ogólnorozwojowy, wzmacniający mięśnie, poprawiający wytrzymałość oraz pewność siebie. Jednym słowem idealny dla młodego, rozwijającego się człowieka. Dla wyczynowej jazdy dla rowerów idealny jest natomiast pumptrack, ze specjalnymi szybkimi zakrętami i muldami. Sporty te jednak nie można uprawiać byle jak i byle gdzie, wymagają bowiem specjalnie ukształtowanych obiektów z betonu lub kompozytu. Dlatego uważamy, że takie obiekty powinny również powstać w naszym mieście. Od przyszłego tygodnia ruszamy z kampanią informacyjną i przystąpimy do zbierania podpisów pod projektem uchwały w sprawie przyjęcia apelu, dotyczącego uwzględnienia programu inwestycyjnego pn. „Szansa dla młodych – rozwój infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Brzegu, poprzez budowę skateparku wraz z pumptruckiem przy ul. Oławskiej w Brzegu oraz budowę basenów przy ul. Korfantego w Brzegu”, jako priorytetu budżetowego do realizacji przez Miasto Brzeg w latach 2021 – 2023.

Radosław Majgier