Na marginesie uroczystości w Kopicach

0
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Publicznej Szkole Podstawowej w Kopicach, w której zawodowo spędziłem 42 lata, z czego 37 jako jej dyrektor, w piątek 17 maja 2024 roku nadano sztandar i imię Joanny Schaffgotsch. Jednocześnie szkoła doczekała się tak bardzo upragnionej sali gimnastycznej, która pomoże na inne zupełnie poziomy podnieść jakość zajęć wychowania fizycznego.


Wspaniała uroczystość rozpoczęła się od Mszy Świętej, której przewodniczył ekscelencja ks. biskup Jan Kopiec. W homilii podkreślał cechy charakteru wspaniałej postaci Hrabiny Joanny Schaffgotsch-Gryzik ,a przede wszystkim uczciwość, hojność, zapobiegliwość, gospodarność, wrażliwość na biedę, chęć niesienia pomocy, zmysł prowadzenia spraw gospodarczych i finansowych a także znakomicie wypełnianie roli kochającej małżonki i matki czworga dzieci.

Postać Hrabiny Joanny jest z pewnością doskonałym przykładem do naśladowania dla każdego przedziału wiekowego, począwszy od dzieci dla których mała Joasia bezgranicznie zawładnęła sercem Karola Goduli – potentata węgla i cynku w XIX wiecznej Europie, aż po dorosłych kiedy wraz z mężem Hansem Urlichem fundowali kościoły, szpitale, przytułki, szkoły. Mówi się ponadto, że Jej testament liczył kilkadziesiąt stron, gdyż nie chciała w nim pominąć nikogo począwszy od najbliższych, aż po osoby sprawujące najprostsze funkcje, zawody i zajęcia w Jej otoczeniu.

Reklama - ciąg dalszy wpisu poniżej

Osobiście mogę powiedzieć w imieniu własnym i mojej małżonki, z którą pracowaliśmy w tej szkole, że spełniło się to, o czym zawsze marzyliśmy i ku czemu dążyliśmy przez lata. Stwierdzam to jednak z pewną dozą zawodu albowiem w trakcie całej uroczystości zapanowała jak by amnezja i nasz udział w przygotowaniu do tych wydarzeń został zupełnie pominięty.

Poszły w niepamięć intensywne prace i kontakty, a także współpraca z firmą Zarmen i Panem wiceprezesem M. Liszajem , z którym snuliśmy plany na przyszłość aby w szkole odbudować wiadomości o historii pałacu i jego właścicieli. Organizowane były konkursy plastyczne dot. sylwetki Joanny, uczniowie budowali kartonowe wyobrażenia pałacu teraz i w przyszłości. Firma w dość trudnych czasach fundowała szkole paczki mikołajowe, nagrody dla uczniów a szczególnym było ufundowanie 10 pobytów na turnusie wakacyjnym ekskluzywnego obozu żeglarskiego na Mazurach. Powstał również kalendarz nawiązujący do sylwetki pałacu.

W jednej z izb lekcyjnych zorganizowano wystawę poświęconą postaci Hrabiny Joanny. Uczniowie przy okazji spotkań pałacowych i sprzątania uczestniczyli też w pogadankach historycznych. Słaliśmy w imieniu placówki podziękowania i laurki od uczniów do instytucji i sponsorów.

Nieocenioną współpracę nawiązaliśmy z MiGBP w Grodkowie, a konkretnie z p. dyrektor A. Biesagą z którą podejmowaliśmy wiele tematów dotyczących postaci Joanny, historii Kopic i gminy Grodków, a także wielu regionaliów. Powstało krótkie widowisko o historii kołocza grodkowskiego.

Podobnie rzecz się miała z kolejnym niedoszłym właścicielem pałacu Panem Viktorem Romaniuk Vanli. Tutaj też współpraca i kontakty nawiązywały do przyszłości pałacu i samej postaci Joanny. Był to czas pandemii i znowu kontakty polegały na pomocy w sprzątaniu okolic pałacu, udziału w spotkaniach pałacowych, prezentowaniu przez uczniów postaci Joanny w słuchowisku „Kokulątko”, które miało być nagrane w Radio Opole, ale pandemia uniemożliwiła realizację i pozostaje ono jako nagranie szkolne na stronie www placówki. Pan Viktor urzeczony spotkaniami w placówce postanowił zakupić i przekazać uczniom 20 nowiutkich tabletów.

Równolegle uczestniczyliśmy w akcji promującej remont mauzoleum. Tutaj szczególnie wysoko oceniam kontakty z Ks. Proboszczem Jarosławem Szelągiem oraz Panem Maciejem Mischokiem. Było wiadome, że dążymy wspólnie do tego aby uczniowie poznali i zrozumieli wielkość i jakość postaci Hrabiny Joanny a także konieczność kontynuowania historycznego znaczenia Kopic, aby jak najszybciej zatrzeć lata niszczenia historii.

Hala sportowa była oczekiwana i planowana przez długie lata. Z kadencji Ś.P. Józefa Kośli ustalono harmonogram budowy sal sportowych w gminie. Kopice miały w tym swoje miejsce. Okres wyczekiwania przedłużyła pandemia, która wyrwała dwa lata z planów inwestycyjnych. Jako szef placówki chciałem aby daty nadania imienia i oddania hali sportowej zbiegły się ze sobą. W tym celu bezustannie współpracowałem z samorządem gminy, miejscowy radnym Panem Czesławem Maślanką oraz sołtysami Kopic (p. M. Mrowiec) i Więcmierzyc (p. F. Prochera). Odpowiedzią na nasze działania była wizyta w szkole p. ministra M. Ociepy i P. wicewojewody T. Witkowskiego, którzy w obecności uczniów najstarszych klas potwierdzili dofinansowanie tej inwestycji.

To tylko niektóre przesłanki wskazujące, że zarówno sztandar i Patronka szkoły a także nowa sala sportowa, to nie wynik li tylko pracy ostatnich dwóch lat szkolnych, w trakcie których ja i moja małżonka już przebywamy na zasłużonej emeryturze.

Bogate w fakty kroniki szkolne a także szpalty Gazety Grodkowskiej , Kuriera Brzeskiego, Panoramy, Powiatu a także audycje telewizji regionalnej no i wreszcie żyjący przecież jeszcze i mający się znakomicie uczniowie i mieszkańcy Kopic i Więcmierzyc są w stanie te sprawy potwierdzić.

Jeśli się chce prowadzić dzieci i młodzież zgodnie z wartościami Wspaniałej Patronki, to z pewnością należy je traktować również jako zdanie dla siebie. Ucząc zaś historii nie wypada pomijać faktów już dokonanych i należy przedstawić ją w prawdzie.

Jednocześnie życzymy całemu środowisku szkolnemu wspaniałych osiągnięć i czerpania z przykładu życia Hrabiny Joanny Schaffgotsch .

Z poważaniem
Zofia i Janusz Rzepkowscy

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama