Drugi zakład karny w Brzegu? Burmistrz przekonywał radnych za zamkniętymi drzwiami. Konsultacje społeczne były niepotrzebne

4

Wystarczyły trzy dni od upublicznienia planów Jerzego Wrębiaka, aby większość Rady Miejskiej Brzegu przegłosowała kontrowersyjny projekt uchwały. Chodzi o przekazanie gminnych gruntów na rzecz Skarbu Państwa, na których powstać ma w mieście drugi zakład karny.


Plany burmistrza Brzegu ujrzały światło dzienne w środę (18 października) na komisjach stałych Rady Miejskiej. Dwa dni później zastępca Jerzego Wrębiaka złożył na sesji wniosek o włączenie projektu uchwały w tej sprawie do porządku obrad. Wniosek przeciwny zgłosił radny Piotr Szpulak, jednak większość Rady chciała podjąć decyzję już w piątek (20 października).

– W moim przekonaniu jest to inwestycja bardzo kontrowersyjna i należałoby ją najpierw przeanalizować i zapytać mieszkańców o zdanie. Mam nadzieję, że miasto będzie się rozwijało pod względem turystycznym, że będziemy zachęcać turystów do jego odwiedzania. Brzeg zamiast być kojarzony z turystyką i zabytkami może być sławny z więzień o podwyższonym rygorze – argumentował swój wniosek Piotr Szpulak.

16 radnych głosowało za przyjęciem projektu uchwały do porządku obrad i było już pewne, że decyzja o przekazaniu gruntów przy ul. Saperskiej pod budowę nowej jednostki penitencjarnej zapadnie na piątkowej sesji.

Około godziny 12:20 przewodnicząca Barbara Mrowiec ogłosiła 10 minut przerwy w obradach i poprosiła radnych, aby przeszli do Małej Sali Stropowej. Media i mieszkańcy nie zostali tam wpuszczeni, a Jerzy Wrębiak tłumaczył, że … jest to prywatne spotkanie. Pomijając kwestię prywatnego zgromadzenia w budynku użyteczności publicznej, zupełnie zrozumiały był temat rozmów, bowiem burmistrz Brzegu przekonywał radnych za zamkniętymi drzwiami o pozytywnych dla miasta skutkach powstania w Brzegu nowego więzienia. Rzeczywiście, jak na trzy dni od przedstawienia wizji rozwoju miasta, to każda chwila na debatę była bardzo cenna.

Głosowanie nad projektem uchwały stało się tylko formalnością. 15 radnych głosowało za przekazaniem gruntów w celu wybudowania na nich nowej jednostki penitencjarnej (Elżbieta Kużdżał, Barbara Mrowiec, Paweł Korycki, Janusz Żebrowski, Grzegorz Kapela, Jacek Juchniewicz, Mariusz Andruchowicz, Eugeniusz Zwierzchowski, Henryk Jaros, Zdzisław Bagiński, Marcin Samul, Robert Karlikowski, Andrzej Jędrzejko, Karolina Sobolewska i Julia Goj-Birecka). Dwoje radnych wstrzymało się od głosu: Grzegorz Surdyka i Renata Biss. Również dwoje radnych było przeciw: Bożena Szczęsna oraz Piotr Szpulak. Z kolei radny Wojciech Komarzyński jeszcze przed głosowaniem oświadczył, że nie będzie brał w mim udziału.

– Nie ukrywam, że burmistrz zaskoczył nas swoją nową propozycją. Projekt otrzymałem w środę, a w piątek odbywało się głosowanie. Zdecydowałem nie wziąć w nim udziału do czasu, w którym podobną determinację w działaniu burmistrza dostrzegę wobec moich propozycji np. w realizacji w naszym mieście programu mieszkanie plus, o co wnosiłem nie trzy dni wcześniej, a w czerwcu ubiegłego roku – wyjaśnia radny Komarzyński.

Dodajmy, że tuż przed głosowaniem radna Bożena Szczęsna złożyła wniosek o głosowanie imienne, ten jednak przepadł, bowiem 13 radnych było przeciw (Elżbieta Kużdżał, Barbara Mrowiec, Paweł Korycki, Janusz Żebrowski, Mariusz Andruchowicz, Eugeniusz Zwierzchowski, Henryk Jaros, Zdzisław Bagiński, Marcin Samul, Robert Karlikowski, Karolina Sobolewska, Renata Biss i Julia Goj-Birecka).

Za przyjęciem uchwały w sprawie przekazania nieruchomości pod budowę więzienia głosowało 15 radnych: Elżbieta Kużdżał, Barbara Mrowiec, Paweł Korycki, Janusz Żebrowski, Grzegorz Kapela, Jacek Juchniewicz, Mariusz Andruchowicz, Eugeniusz Zwierzchowski, Henryk Jaros, Zdzisław Bagiński, Marcin Samul, Robert Karlikowski, Andrzej Jędrzejko, Karolina Sobolewska i Julia Goj-Birecka.