Kolejna społeczna inicjatywa dla BCM zrealizowana!

0

Styczeń jest miesiącem, w którym bardzo często podsumowuje się działania minionego roku. Dla Społecznego Zespołu do Spraw Promocji  Zdrowia w Brzegu był to kolejny bogaty w działania i zakończony sukcesem rok.


Zespół  działa od roku 2016 a jego trzon stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby indywidualne: Marek Kołkowski, Maciej Michałek – Fundacja „Rozwój”; Michał Kwiatkowski, Natalia Nowosad – Fundacja Centrum Aktywnego Wsparcia; Magdalena Młodzianowska, Kamil Młodzianowski – Stowarzyszenie „Tama”; Katarzyna Jurkowska – Klub Mamuśki; Grażyna Lechki – Stowarzyszenie „Zdrowie”; Dominika Jakubowska – psycholog; Alicja Baran – psycholog; Bartosz Wojtkowski – student dziennikarstwa; Joanna Milian – pielęgniarka.

Grupa jest otwarta i zaprasza każdego, kto zechce poświęcić swój czas dla innych. Wymienionym osobom udaje się łączyć pracę zawodową z aktywnością i zaangażowaniem w  swoich organizacjach, ale oprócz tego spotykają się  raz w tygodniu, w Brzeskim Centrum Kultury na tzw.  społecznych środach. Spotkania są doskonałą sposobnością do twórczej wymiany myśli, wzajemnego inspirowania się, wspierania oraz optymalnego wykorzystania potencjału tkwiącego w tych przedsiębiorczych ludziach, chcących zmieniać świat wokół siebie.

Ich głównym celem jest wsparcie pacjentów Brzeskiego Centrum Medycznego, a sztandarowe działania to Bieg Piastów Śląskich, Koncerty Charytatywne oraz pozyskiwanie funduszy od instytucji samorządowych na te cele.  Dzięki temu z działań w roku 2016 udało się zakupić na Oddział Dziecięcy BCM: łóżka polowe dla rodziców, kardiomonitor, koszt 7 729,15 zł; pulsyksometr transportowy, koszt 2 619,00 zł; pompę infuzyjną, koszt 2 700,00 zł; na Oddział Noworodków  dwa fotele masujące dla matek  karmiących , koszt 1 400,00 zł. Zrozumienie dla działań Zespołu zostało zauważone przez mieszkańców naszego powiatu i dzięki ich ukierunkowanemu zaangażowaniu społecznicy mogą realizować swoje cele.

Wszystkie wymienione sprzęty mogły zostać zakupione dzięki tym, którzy tak licznie wzięli udział w Biegu Piastów Śląskich, w licytacji podczas Koncertu Charytatywnego oraz licytacji internetowej.

W 2017 roku, dzięki  wszystkim biegaczom, którzy wykupili pakiety startowe,  firmom i osobom indywidualnym, którzy wsparli licytacje, takim jak: Coton Fit&Beauty, Zmiany Zmiany – producent batonów, RespectYourself.pl Sebastian Łukasiewicz, Jubiler Celina Krówczyńska, Millenium Karina Świerk, Bombonierka Jakubek-Iwanków, Igiełka Teresa Młodzianowska, MiniArtNails Monika Ćwigoń, Locals Skate Boards Manufacture, restauracji „3 Życzenia”, Warsztatom Terapii Zajęciowej z Lewina Brzeskiego, Zespołowi Szkół Medycznych z Brzegu, Państwu Małgorzacie i Janowi Kotułom,  pracownikom i pacjentom Oddziałów Rehabilitacji Dziennej i Neurologicznej, Społeczny Zespół do Spraw Promocji Zdrowia zakupił łóżko transportowo-kąpielowego na Oddział Rehabilitacji Neurologicznej BCM o wartości 11 556,00 zł.

Organizacja biegów wymagała zaangażowania ogromnej grupy wolontariuszy oraz grup wsparcia. VI Bieg Piastów Śląskich zabezpieczany był przez: Brzeski Związek Harcerstwa Polskiego, Opolską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą, Stowarzyszenie 4×4 Brzeg, OSP Michałowice, OSP Łosiów, wolontariuszy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wszystkie dotychczasowe przedsięwzięcia objęte były patronatem Starosty Powiatu Brzeskiego, Pana Macieja Stefańskiego i Burmistrza Brzegu, Pana Jerzego Wrębiaka.