Prawie 2 mln złotych dofinansowania dla Brzegu i Lewina Brzeskiego na ochronę różnorodności biologicznej

0
fot. archiwum

Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego. Wśród osiemnastu dofinansowanych projektów znalazł się wspólny wniosek Brzegu i Lewina Brzeskiego, którego partnerem jest również Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego.


– Aplikowaliśmy wspólnie z Gminą Brzeg, bo jako partnerzy otrzymujemy dodatkowo 1 pkt. więcej przy ocenie wniosku. Wartość naszego zadnia wynosi ok. 1,2 mln złotych, z czego ok. 650 tys. złotych będzie stanowiło dofinansowanie – mówi Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego.

– Łączny koszt prac na terenie Gminy Brzeg wynosi 3 534 438 zł, w tym 1 261 869 zł to środki unijne, natomiast  119 040 zł to środki Polskiego Związku Wędkarskiego – informuje Marta Elżbieciak z brzeskiego magistratu.

Inwestycja w Lewinie Brzeskim skoncentruje się na pracach w parku przypałcowym i obejmie m.in.: pielęgnację wraz z montażem barierek przy pomnikach przyrody, remont drogi asfaltowej i chodnika, budowę ciągu komunikacyjnego, montaż elementów małej architektury, oświetlenie terenu, monitoring, montaż budek lęgowych i karmników dla ptaków oraz domków dla owadów.

Z kolei w brzeskich parkach powstaną ścieżki i alejki wraz z oświetleniem i elementami małej architektury: wokół stawu w Parku Wolności, wokół zbiornika od strony ul. Armii Krajowej na terenie Parku Centralnego oraz na terenie Parku Nadodrzańskiego i skweru przy Placu Bramy Wrocławskiej. Nie zabraknie także budek lęgowych dla ptaków i nietoperzy. Dodatkowo miasto planuje wykonać rurociąg łączący potok Kościelna ze stawem Cegielnianym, wokół którego powstanie ścieżka edukacyjna wraz z ławkami, koszami na odpady, stojakami na rowery i pomostami.