Remont ul. Jana Pawła II nie obejdzie się bez wycinki drzew

0
fot. UM w Brzegu / Wizualizacja przebudowy ul. Jana Pawła II

Nowa nawierzchnia ulicy, droga lub pasy dla rowerów, małe rondo, progi spowalniające i ograniczenie prędkości do 30 km/h. Gmina Brzeg przygotowuje się do remontu ul. Jana Pawła II oraz przebudowy skrzyżowania z ul. Piastowską w skrzyżowanie typu „małe rondo”. W tym celu władze miasta przedstawiły dwa warianty wykonania zadania, jednak w obu przypadkach trzeba liczyć się z wycinką drzew, które kolidują z inwestycją.


Przypomnijmy, że przed przygotowaniem dokumentacji projektowej władze miasta zaprosiły mieszkańców do składania propozycji i pomysłów na przebudowę ul. Jana Pawła II. Termin składania wniosków minął 15 lutego 2018 roku. Do magistratu dotarło kilkadziesiąt propozycji i uwag, a wśród nich przynajmniej jedna zbiorowa – podpisana przez ok. 180 osób. Ta ostatnia dotyczyła zachowania obecnego drzewostanu, a więc mieszkańcy liczyli, że uda się wyremontować drogę bez wycinki.

– Na chwilę obecną opracowane zostały dwie koncepcje przebudowy tej drogi. Autor założeń starał się umieścić na ograniczonym obszarze elementy, które zwiększyłyby przepustowość tej drogi, odseparowały różne rodzaje ruchu oraz poprawiły bezpieczeństwo (progi zwalniające, miejsca postojowe, doświetlenie przejść dla pieszych) – informuje naszą redakcję Marta Elżbieciak z Biura Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Brzegu.

Jednym ze stałych elementów dla obu wariantów jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II z ul. Piastowską. Wyspa środkowa ronda będzie miała średnicę 6,0 m i zostanie wykonana z kostki kamiennej granitowej. Pierścień ronda o szerokości 2,5 m zwiększy jego średnicę do 11 metrów, z kolei szerokość jezdni ronda wyniesie 6 metrów. Kolejnym elementem, który nie zmieni się w zależności od wybranego wariantu projektu jest pas chodnikowy i przyległy do niego pas ruchu dla rowerów (po prawej stronie, od kierunku ul. Armii Krajowej w stronę ul. Piastowskiej). Szerokość chodnika wyniesie 1,8 m, a od jezdni zostanie on oddzielony pasem zieleni. Ponadto w pobliżu budynku przedszkola wyznaczono pas postojowy o szerokości 2 m dla 5 samochodów. Szerokość pasa dla rowerów wyniesie 1,5 metra.

Stałym elementem i bez względu na wybór koncepcji jest także wycinka 9 drzew. Dodatkowe 15 drzew zniknie w przypadku wyboru wariantu pierwszego. Jeśli miasto zdecyduje się na wariant drugi, to zamiast 15 drzew zniknie 9, ale wycinka obejmie wówczas te większe i starsze drzewa o średnicy pnia od 30 do 66 cm. Podsumowując – wariant I oznacza wycinkę 24 drzew, wariant II przewiduje wycięcie 18 drzew. Tak bynajmniej wynika z metryki projektu, bo na samym projekcie tych drzew do usunięcia zaznaczono nieco więcej…

Różnice pomiędzy obiema koncepcjami głównie dotyczą lewej strony drogi (od ronda Solidarności w kierunku ul. Piastowskiej). W wariancie pierwszym przewidziano tam chodnik o szerokości min.1,5 metra, jednokierunkową drogę dla rowerów w kierunku Piastowska – rondo Solidarności (szer. 1,5 m) oraz pas zieleni oddzielający pas chodnikowy i drogę rowerową od jezdni. W takim układzie szerokość jezdni ulicznej zostanie zawężona do 7,5 metrów, na której wyodrębniono jezdnię dla ruchu pojazdów mechanicznych o szerokości 6 m i prawostronny, jednokierunkowy pas ruchu dla rowerów o szer. 1,5 m w stronę ul. Piastowskiej.

Wariant II inwestycji przewiduje z kolei poszerzenie istniejącej jezdni ulicznej do szer. 9 metrów, z tym że szerokość jezdni dla aut oraz szerokość prawego pasa dla rowerów pozostają identyczne jak w wariancie pierwszym (6 m dla aut, 1,5 m dla rowerów). Poszerzenie jezdni ulicznej byłoby podyktowane tym, że droga rowerowa dla kierunku Piastowska – rondo Solidarności nie przylegałaby do pasa chodnikowego, tylko zostałaby przeniesiona na jezdnię, jako jednokierunkowy pas dla ruchu rowerowego o szerokości 1,5 metra, a szerokość chodnika wynosiłaby wówczas ok. 2,4 m.

Dodajmy, że bez względu na wybór proponowanych rozwiązań, na ulicy Jana Pawła II będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km/h, a w kilku miejscach na jezdni zostaną zamontowane tzw. „wyspowe” progi spowalniające. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji dostępnej na stronie Urzędu Miasta w Brzegu. Ponadto brzeski magistrat czeka na uwagi i opinie mieszkańców dotyczące obu wariantów do 31 grudnia 2018 roku. Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mail: bbi@brzeg.pl lub w wersji papierowej na adres: Biuro Budownictwa i Inwestycji Urząd Miasta w Brzegu, ul. Robotnicza 12, 49-300 Brzeg.

Poniżej kilka slajdów z wizualizacji wariantu I (fot. UM w Brzegu)