Brzeg otrzymał dofinansowanie z BGK na utworzenie lokali mieszkalnych

0

Gmina Brzeg uzyskała dofinansowanie w kwocie ponad 1 mln zł na adaptację w celach mieszkaniowych budynku przy ulicy Piastowskiej 32. Obecny stan kamienicy jest bardzo zły, co potwierdziła grudniowa kontrola Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego w obiekcie powstanie 12 mieszkań.


Rządowy program bezzwrotnych dotacji ma na celu wsparcie budownictwa i zwiększenie zasobu lokali mieszkalnych oraz lokali i pomieszczeń z zakresu pomocy społecznej, służących zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach.

Remont budynku przy ul. Piastowskiej 32 wyniesie ok. 2 400 000 zł. Inwestycja będzie prowadzona pod nadzorem konserwatorskim.

fot. UM w Brzegu