Przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu „opracował” projekt uchwały ws. walki z mową nienawiści

0
Jacek Niesłuchowski

Nie milkną echa po tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Samorządy prześcigają się w podejmowaniu uchwał i stanowisk, które potępiają akty terroru, agresję i szerzącą się mowę nienawiści. Dokument o znaczeniu symbolicznym przygotował również przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu. Co prawda Jacek Niesłuchowski zdążył się już pochwalić „opracowaniem projektu uchwały” na swoim Facebooku, jednak ci bardziej spostrzegawczy internauci szybko wychwycili, że są to skopiowane regułki z dokumentów rad miejskich Wrocławia i Opola.


– Na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23.02 poinformowałem radnych o projekcie uchwały oraz poprosiłem o przesłanie do dnia 29.01 ewentualnych uwag. Nie ukrywam, że wzorowałem się na analogicznym stanowisku, jaki podjęła Rada Miasta Wrocławia. Projekt stanowiska z Opola, również się na nim opierał. Nikt z radnych nie zgłosił mi najmniejszych uwag. Powszechną praktyką było i jest przyjmowane przez samorządy w uniwersalnych sprawach praktycznie identycznych stanowisk. W tej sprawie samorządy Wrocławia, Opola oraz inne w kraju solidaryzują się wokół tych samych wartości. Nie możemy przejść obojętnie wobec zbrodni, która miała miejsce w Gdańsku. Nie możemy być obojętni na obecną w przestrzeni publicznej, w różnych mediach, w tym mediach lokalnych, agresję i mowę nienawiści – tłumaczy przewodniczący Rady Miejskiej Brzegu.

– Samo podjęcie takiej uchwały, jako symbol i intencja, może i jest zasadne. Musimy tylko pamiętać, aby nie robić z tego ,,politycznego szoł,, jak również zawsze należy zaczynać od siebie, jak my sami się zwracamy do innych, co piszemy, jak komentujemy, a nawet jakiej treści komentarze w internecie aprobujemy. Mieć odwagę publicznie wskazywać tych, którzy bazują w życiu prywatnym oraz służbowym na mowie nienawiści. Co do skopiowania czyjejś pracy i ogłoszenia, że coś się samemu przygotowało, to nie będę tego komentowała. Niech pan przewodniczący zrobi sobie rachunek sumienia – mówi radna miejska Jadwiga Kulczycka.

Co ciekawe, funkcjonujące w przestrzeni publicznej pojęcie „mowa nienawiści” zaczyna nabierać coraz szerszego i obszerniejszego znaczenia. Cześć polityków, artystów, publicystów i przedstawicieli innych środowisk zauważa, że walka z mową nienawiści dąży do walki z tymi, którzy mają odmienne zdanie na dany temat, a ostatecznie będzie służyć do tłumienia krytyki, co z kolei chętnie będą wykorzystywały władze na różnych szczeblach polityki.

– Uważam, że żałobę się przeżywa wewnętrznie, a mowy nienawiści po prostu się nie stosuje i nie trzeba tego uchwalać, bo przecież nie zbawimy świata uchwałą Rady Miejskiej, ale czynami, dlatego niech każdy zacznie od siebie – tłumaczy radny Wojciech Komarzyński.

– Mam nadzieję, że ta uchwała wyciszy emocje i złośliwości, które często się pojawiają, ale niczego nie wnoszą do debaty publicznej. Często wykorzystujemy fragmenty tekstów z innych opracowań czy wypowiedzi, jeżeli są wartościowe. Nie ma w tym postępowaniu nic negatywnego. Ja dostrzegam w tej inicjatywie pozytywne aspekty – podsumowuje radna Renata Listowska.

Poniżej publikujemy treść uchwały „opracowanej przez Niesłuchowskiego”, nad którą Rada Miejska Brzegu będzie procedować na najbliższej sesji. Prezentujemy również „wzór uchwały” zaproponowany opolskim radnym w celu zobrazowania skali trudności w „opracowywaniu projektu uchwały” przez Jacka Niesłuchowskiego…

UCHWAŁA Nr
RADY MIEJSKIEJ BRZEGU
z dnia ………….. 2019r.
w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści

§1
Rada Miejska Brzegu w związku z tragiczną śmiercią prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza w pełni potępia tę niczym nieusprawiedliwioną zbrodnię oraz kategorycznie sprzeciwia się wszelkim aktom terroru.

Wyraża stanowczy sprzeciw wobec agresji, szerzącej się mowie nienawiści w przestrzeni publicznej oraz przemocy, które nie mieszczą się w standardach demokracji. Mord na śp. Prezydencie Adamowiczu w bolesny sposób pokazuje, jak niewielki dystans dzieli werbalną przemoc od realnej zbrodni.

Rada solidaryzuje się z uczestnikami masowych, spontanicznych manifestacji wobec bezprawia, odbywających się na terenie całego kraju.

Zwraca się także z apelem o podjęcie wszelkich starań w zwalczaniu przestępstw motywowanych nienawiścią.

Apelujemy do uczestników lokalnego i krajowego życia publicznego o bezwzględne przeciwdziałanie mowie nienawiści i agresji. Jesteśmy winni sobie nawzajem szacunek, solidarność i akceptację.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Rada Miasta Opola
z dnia 21 stycznia 2018 r.

Stanowisko Rady Miasta Opola w sprawie potępienia szerzącej się w przestrzeni publicznej przemocy, agresji i mowy nienawiści.

W związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska śp. Pawła Adamowicza, Rada Miasta Opola w pełni potępia tę niczym nieusprawiedliwioną zbrodnię oraz kategorycznie sprzeciwia się wszelkim aktom terroru oraz agresji słownej.

Mord na Prezydencie Adamowiczu w bolesny sposób pokazuje jak niewielki dystans dzieli werbalną przemoc od realnej zbrodni.

Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec wszelkich przejawów przemocy oraz szerzącej się mowy nienawiści w przestrzeni publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzeni wirtualnej.

Rada zwraca się z apelem o podjęcie zdecydowanych działań prawnych i edukacyjnych w zakresie zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią.

Apelujemy do uczestników lokalnego i krajowego życia publicznego o bezwzględne przeciwdziałanie mowie nienawiści i agresji.

Niech te trudne chwile staną się dla nas wszystkich czasem głębokiej moralnej refleksji i odnowy.

Jesteśmy winni sobie nawzajem szacunek, solidarność i akceptację.