Brzeg stara się o dofinansowanie na wymianę tzw. „kopciuchów”

0
fot. archiwum

Z ankiety jaką przeprowadził brzeski magistrat wynika, że mieszkańcy miasta zgłosili 116 nieekologicznych źródeł ciepła, które mogą zostać zmodernizowane przy wsparciu środków unijnych. Gmina złożyła w tej sprawie wniosek o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, w ramach działania 5.5 Ochrona Powietrza.


– „Zdecydowana większość zgłoszonych do wymiany źródeł ciepła to piece węglowe, które zostaną zlikwidowane, a ponadto wysłużone piece gazowe, piece na biomasę oraz ogrzewanie elektryczne. W ramach projektu 7 budynków zostanie przyłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej, a pozostałe lokale mieszkalne zyskają ogrzewanie gazowe. Blisko 200 popularnych „kopciuchów”, jeżeli wniosek otrzyma dofinansowanie, wkrótce przestanie pogarszać jakość powietrza w naszym mieście” – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta w Brzegu.

Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi ok. 67% (w tym 34% to środki UE), a pozostałe 33% będą wkładem własnym mieszkańców. Dodajmy, że w lutym będzie dokonywana uproszczona ocena energetyczna budynków zgłoszonych do projektu.

– „Prosimy mieszkańców zainteresowanych wymianą źródeł ciepła do kontaktu z naszym urzędem – wydziałem Urbanistyki i Ochrony Środowiska, celem ewentualnego zakwalifikowania na listę rezerwową. W przypadku niezakwalifikowania się do projektu Gmina Brzeg będzie starała się brać udział w kolejnych naborach o środki unijne na ten cel, dlatego też ważne jest zgłoszenie swojej gotowości do wymiany pieców poprzez wypełnienie stosownej ankiety” – informuje brzeski magistrat.