Większy kredyt pozwolił rozstrzygnąć przetarg. Ulice Kamienna i Chrobrego zostaną przebudowane

0
fot. wizualizacja UM w Brzegu

O tym remoncie mówiło się już w grudniu 2017 roku, ale do dwóch rozpisanych przetargów nie wpłynęły żadne oferty i przebudowa ulic Kamiennej i Chrobrego musiała poczekać. W styczniu br. miasto podeszło do tej inwestycji trzeci raz, jednak okazało się, że najniższa złożona oferta jest o blisko 800 000 złotych wyższa niż kwota jaką planowano na ten cel przeznaczyć. Czwartego przetargu nie będzie, bo radni na ostatniej sesji przegłosowali zmiany w budżecie, które pozwolą Gminie Brzeg zaciągnąć większy o 1 mln zł kredyt niż planowano w tegorocznym budżecie i ostatecznie sfinansować remont za łączną kwotę prawie 6,8 miliona złotych.


Wykonawcą będzie brzeska firma Brukarstwo Odwadnianie Terenu i Roboty Bitumiczne „JARZĄBEK”. Zakres prac obejmuje m.in. przebudowę skrzyżowania ulic Ofiar Katynia, Mickiewicza, Powstańców Śląskich i Kamiennej na skrzyżowanie typu rondo oraz przebudowę jezdni i chodników na ul. Kamiennej i Chrobrego (na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami z Piastowską i Kamienną).

To będzie kompleksowy remont dwóch ulic, a więc uwzględnia także nowe podjazdy, perony przystankowe, zatoki postojowe, oświetlenie i zagospodarowanie terenów zielonych. To ostatnie znów może być kontrowersyjne dla miłośników miejskiej zieleni, bo zestawienie drzew i krzewów do wycinki przewiduje wycięcie ok. 20 sztuk z obecnego drzewostanu. Kompensować te straty mają nowe nasadzenia m.in. takich gatunków jak: lipa drobnolistna i brzoza użyteczna.