Remont sali stropowej i lustrzanej coraz bliżej. Ratusz ma szansę na realizację kolejnej inwestycji

0
Sala stropowa brzeskiego ratusza

Po zakończonym remoncie dachu brzeskiego ratusza, przyszedł czas na kolejne prace przy jednym z najcenniejszych zabytków w mieście. Obecnie trwa remont elewacji i nawierzchni dziedzińca, a także odtworzenie kompozycji wnętrz sali rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży. Teraz – w czwartym już postępowaniu przetargowym – jest szansa na remont sali stropowej i lustrzanej.


Przypomnijmy, remont dachu ratusza rozpoczął się w połowie 2016 roku. Po problemach na linii wykonawca – Gmina Brzeg rok później został rozpisany drugi przetarg i prace dokończyła wrocławska firma. Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 3,2 mln złotych.

Pod koniec lutego bieżącego roku, władze miasta rozstrzygnęły przetarg na remont elewacji oraz nawierzchni dziedzińca ratusza za kwotę blisko 6,5 mln złotych. Ta część inwestycji obecnie jest realizowana, a planowany termin jej zakończenia wyznaczono do 27 sierpnia 2020 roku. Jednocześnie trwa odtworzenie kompozycji wnętrz sali rajców, skarbca oraz czternastowiecznej sali w wieży, w ramach zadania pn. „Adaptacja Sali Rajców, skarbca oraz gotyckiej sali w wieży ratusza na cele muzealne” (koszt 544.890,00 zł).

Najwięcej kłopotów z wyborem wykonawcy pojawia się przy remoncie sali stropowej i lustrzanej. Pierwszy przetarg unieważniono 28 lutego br., a powodem była zbyt wysoka oferta (wyniosła ponad 986 tys. zł, a miasto zamierzało przeznaczyć 530 tys. zł). Podobnie zakończył się postępowania w marcu i kwietniu, ale teraz jest spora szansa na wyłonienie firmy, która wyremontuje dwie ratuszowe sale.

11 lipca komisja przetargowa otworzyła koperty z dwoma ofertami. Jedna opiewa na kwotę 981.540,00 zł, a druga 744.556,26 zł. Tym razem na realizację i sfinansowanie tego zamówienia miasto postanowiło przeznaczyć 770.000,00 zł, a więc pod względem kwestii finansowych oferta firmy „TAKAR” z Lewina Brzeskiego spełnia to kryterium.

Dodajmy, że zakres robót budowlanych w sali stopowej i lustrzanej obejmuje m.in.: remont podłóg, ścian, drzwi oraz wszelkie prace zabezpieczające.