Burmistrz Brzegu ogłosił przetarg na kredyt, którym chce załatać dziurę w tegorocznym budżecie

0

Historia lubi się powtarzać. Po zaciągnięciu kredytu na załatanie dziury budżetowej w 2018 roku, przyszedł czas na nowy, długoterminowy kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2019 r. Tym razem chodzi o 7,6 mln złotych + koszt kredytu. Zobowiązanie będzie spłacane do końca 2033 roku!


Przypomnijmy, że w ostatnich latach Gmina Brzeg zaciągała kredyt na pokrycie
deficytu w budżecie dwukrotnie. W 2014 roku burmistrz Huczyński wziął 2,4 mln złotych w związku z zakupem 54 ha gruntów na terenie Zielonki. Jerzy Wrębiak nie zamierzał
się rozdrabniać i w 2018 roku decyzją komisji przetargowej wybrał ofertę złożoną przez Bank Gospodarstwa Krajowego na udzielenie kredytu w wysokości aż 17 mln złotych (to zobowiązanie na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiło ponad 19 mln złotych).

Kilka dni temu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeg pojawiło się ogłoszenie na kolejny kredyt, którym burmistrz zamierza pokryć deficyt budżetowy w roku bieżącym.
Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 7,6 mln złotych.

Warto dodać, że na początku sierpnia br. Radni Miejscy przegłosowali zmiany w budżecie z zaciągnięciem innego kredytu. Chodzi o kwotę 600.000,00 zł, która pozwoli na realizację
inwestycji drogowej. Sęk w tym, że ten kredyt zostanie zaciągnięty w taki sposób, aby jego spłata rozpoczęła się dopiero w 2024 roku, czyli w nowej kadencji władz samorządowych.