Podsumowanie projektu „Rekreacja i Sport 3-2-1 START”

0

Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM zrealizowało w ostatnim czasie trzy spotkania integracyjne w ramach projektu „Rekreacja i Sport 3-2-1 START”. Zadanie współfinansowane przez Gminę Brzeg było skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, seniorów i ich rodzin, a także uczniów brzeskich szkół.


– W pierwszej zabawie udział wziął pan burmistrz Jerzy Wrębiak, który wraz ze wszystkimi uczestnikami starał się sprostać niełatwemu zadaniu. Polegało ono na podaniu do kolejnej osoby hula-hop, ale bez rozerwania koła, które stworzyli wszyscy uczestniczący w zabawie. Pomimo pochmurnego dnia zmagania mogły odbyć się dzięki uprzejmości dyrekcji II LO, która udostępniła szkolną salę sportową. Oprócz zawodów sportowych były także tańce, łamigłówki, gry zręcznościowe i logiczne. Warto podkreślić ogromne zaangażowanie w organizację tego niezwykłego wydarzenia kadry Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, a także opiekunów – mówi Magdalena Kłoda, kierownik WTZ.

Kolejne spotkanie odbyło się 6. czerwca na terenie ZSZ nr 1 w Brzegu. Do wspólnej zabawy stanęli uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. Wykonywali zadania na na specjalnie przygotowanych stacjach i musieli się wykazać sprytem, zwinnością, wiedzą, dokładnością i empatią.

Ostatnie wydarzenie w ramach projektu odbyło się 18. września na przystani rzecznej Marina. Ta impreza skierowana była do najstarszych klasy szkół średnich. Oprócz walki o nagrody, zwycięska drużyna rywalizowała o indeks na brzeską WSHE.

Dodajmy, że głównym celem projektu pn. „Rekreacja i Sport 3-2-1 START” były: popularyzacji sportu i kultury na terenie gminy Brzeg; wymiana informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o podobnym charakterze; edukacja poprzez sport oraz aktywizacja do sportowego i zdrowego trybu życia; rozwijanie lokalnych i regionalnych strategii rozwoju sportu i kultury; propagowanie postawy prozdrowotnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych; wspomaganie wychowania i rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz integrację różnych środowisk.

– Wszystkim uczestnikom dziękuję za obecność. Opiekunom i kadrze gratuluję wytrwania i zaangażowania. Do zobaczenia za rok – podsumowuje Magdalena Kłoda.