Dzieci z Przedszkola Publicznego nr 11 w Brzegu świętują Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF

0

Przedszkole Publiczne nr 11 w Brzegu bierze udział w światowych obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka organizowanych przez UNICEF Polska. W tym roku przypada wyjątkowa – 30. rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 20 listopada to szczególna data, która powinna zwracać naszą uwagę na dzieci i ich prawa.


[Brzeg, 20.11.2019r.]

W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami . Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wie dzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach , dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy, których celem jest okazanie wsparcia i solidarności z dziećmi, których prawa nie są respektowane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Setki szkół i przedszkoli zdecydowały się uczcić 30. rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji przystąpiło także Przedszkole Publiczne nr 11 w Brzegu, które zorganizowało w ramach świętowania „Dzień Niebieski”. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, pracownicy, dzieci i rodzice ubrani w niebieskie stroje, na holu głównym przedszkola, oczekiwali na niespodziankę dnia. Na scenie pojawiła się niebieska wróżka -strażniczka praw dziecka i  zaprosiła wszystkich do świata bajki. Przy dźwiękach czarodziejskiej muzyki wystawiono teatrzyk kukiełkowy o prawach dziecka pt. „Jak Piotruś zaprzyjaźnił się z królem”. Aktorzy to nie kto inny jak nauczycielki , które  zarówno wykonały kukiełki jak i użyczyły głosu głównym postaciom.  Wróżka przypomniała wszystkim zgromadzonym najważniejsze prawa , wyśwetlając slajdy związane z tematem. Dzieci z grupy IV zaprezentowały taniec z elementami dramy nawiązujący do tolerancji. Nie zabrakło także sztandarowej piosenki o prawach dziecka, odśpiewanej wspólnie przez całe niebieskie grono. Przypieczętowaniem dnia była prezentacja prac plastycznych -serc z odciskiem niebieskiej dłoni każdego dziecka w przedszkolu, które zna swoje prawa. Rodzice mieli okazję zapoznać się z szeroką gamą pozycji książkowych podejmujących temat praw dziecka, którą posiada przedszkole. Dzieci natomiast otrzymały książeczki edukacyjne „Konwencja Praw Dziecka”. Przedszkolaki nadały też tytuł „Przyjaciela Praw Dziecka” -Pani Teresie Uruskiej – pracującej w Bibliotece Pedagogicznej Oddział Dziecięcy w Brzegu.

koordynator akcji

Joanna Gnatowicz.