Opłatek brzeskich kresowian [fotorelacja]

0

Członkowie i sympatycy dwóch brzeskich stowarzyszeń kresowych – Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich oraz Towarzystwa Miłośników Kultury Kresowej, spotkali się na tradycyjnym opłatku w sobotnie popołudnie 4 stycznia br.


Uroczystość rozpoczęła się od kolędowania popularnych polskich kolęd w wykonaniu zespołu wokalnego „Leśne Echo” z BCK.

Licznie zebranych gości przywitała skarbnik TMLiKP-W Pani Alicja Heflich. Wśród zaproszonych gości znalazł się burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak, przewodniczący Rady Miasta Janusz Wójcik, goście z Wrocławia na czele z prezesem TMKK Ryszardem Marcinkowskim i sekretarzem Towarzystwa Andrzejem Patuszyńskim, a także proboszczowie 2 brzeskich parafii. Licznie przybyli brzescy kresowianie.

Więcej nt. uroczystości w najbliższym gazetowym wydaniu”Panoramy”

tekst i zdjęcia:

Eugeniusz Szewczuk