Zarząd ROD „Relax” odpowiada na komentarz działkowicza

1

Kilka dni temu na łamach naszych mediów opisaliśmy problem zgłoszony przez działkowiczów z Brzegu. Chodzi o brak podłączenia wody na ich ogródkach. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd ROD, uzasadniając ją wprowadzeniem przez rząd ograniczeń w poruszaniu się. Według działkowiczów taka decyzja jest kuriozalna, ale Zarząd ROD stoi na stanowisku, że postąpiono słusznie i w oparciu o Uchwały Krajowej Rady PZD. Poniżej publikujemy pełną treść stanowiska Zarządu ROD „Relaks” w Brzegu przesłanego do naszej naszej redakcji


„W odpowiedzi na artykuł ‚Brzeg- działkowicze zostaną bez wody, bo rząd wprowadził ograniczenia w poruszaniu się ” który został opublikowany na łamach Panoramy Powiatu i strony Brzeg24.pl w dniu 28-03-2020r , Zarząd ROD „Relaks jest zobowiązany do sprostowania bezzasadnych zarzutów Pana Leszka, że decyzja Zarządu ROD jest kuriozalna i przekroczeniem uprawnień Zarządu. Zarząd ROD podjął taką decyzję w oparciu o Uchwały Krajowej Rady PZD:
1. Uchwałę nr 60/2020r 
2. Uchwałę nr 71 par. 7 pkt 3,4,5 oraz par. 8 z 2020r
biorąc jednocześnie po uwagę krytyczny stan zagrożenia życia i zdrowia , wynikający z panującej pandemii koronawirusa.
Sprostowanie należy się również co do zarzutu wnoszenia opłat. Opłaty nie dotyczą tylko opłat za wodę. Obowiązek wnoszenia opłat za użytkowanie działek wynika ze Statutu PZD, a wysokość opłat zaliczkowo na rok 2020 została ustalona Uchwałą nr 44/2020r przez Krajową Radę PZD.
Kuriozalny jest też zarzut Pana Leszka że Zarząd i Prezes uniemożliwiają umycia rąk i dezynfekowania na działce. W Brzegu jest kilkaset działek na których nie ma wody nawet w studniach i działkowcy nie mają problemu z umyciem rąk
Zarząd ROD „Relaks” zapewnia działkowców że jeśli minie największe zagrożenie epidemiologiczne , restrykcyjny zakaz zgromadzeń przyśpieszy ustalony w ogłoszeniu termin włączenia wody na działkach”. 


Z poważaniem
Zarząd ROD „Relaks”