Razem możemy więcej! Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

0
Na zdjęciu brzescy radni w trakcie głosowania nad uchwałą ws. zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców (8-05)

Świat powoli wraca do normalności, luzowane są obostrzenia związane z pandemią… W związku z tym chciałbym wszystkim mieszkańcom Brzegu uświadomić, że niedawno w końcu udało się nam sprostać „wyzwaniu” i podjąć uchwałę, która reguluje zapisy ustawowe o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. Tak! W końcu mieszkańcy Brzegu mogą zgłaszać swoje uchwały na sesje Rady Miejskiej.


W skrócie – należy zawiązać komitet uchwałodawczy, zebrać 300 podpisów pod pomysłem – na np. wybudowanie kompleksu basenowego przy ul. Wrocławskiej – i poddać go pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej. Oczywiście im więcej podpisów tym lepiej, a Radni będą podejmować decyzje w oparciu o głos mieszkańców, zgodny z ich potrzebami. Okaże się kto ich reprezentuje, jakie mamy potrzeby i czy jako Radni działamy w imieniu mieszkańców…

Oczywiście podczas głosowania nad tą uchwałą nie obyło się bez „zgrzytów”. Radny Radosław Preis zgłaszał swoje „wątpliwości” i chciał cofnąć uchwałę do prac do komisji, popierając głos burmistrza Jerzego Wrębiaka jakoby niezbędny jest zapis, aby mieszkańcy musieli wskazywać źródło finansowania swoich projektów składanych w uchwałach. Wskazywałem, że takiego wymogu nie ma pokazując, że w wielu gminach w województwie opolskim nie ma takiego zapisu w tożsamych uchwałach. Mimo to, burmistrz twierdził inaczej szukając poparcia u prawników, którzy powinni zgodnie z ustawą, służyć pomocą Radnym w tworzeniu prawa… Czy tak się działo wystarczy obejrzeć sesję Rady Miejskiej.
Z mojego, subiektywnego punktu widzenia, od dawna miejscy prawnicy nie pomagają radnym. Dzieje się zupełnie inaczej. Jest to widoczne zwłaszcza od czasu pojawienia się nowej radczyni, która intensywnie i bez zaproszenia zabiera głos w trakcie sesji, upomina radnych, a co gorsza wypowiada swoje negatywne opinie niezwiązane z omawianymi sprawami. Zgodnie z ustawą to burmistrz zapewnia radzie obsługę prawną, która ma pomagać w tworzeniu prawa… Czy wypowiedzi w stylu, że może mieszkańcy będą chcieli zgłosić uchwałę o powstaniu centrum NASA, że radni rozmijają się z tematem, że mamy tworzy
dobre prawo, a nie kierować się uchwałami innych gmin, lub też wskazywanie na zapisy ustawy nie obowiązujące mieszkańców jakoby ich obowiązują, stanowi o faktycznej pomocy burmistrza w obsłudze rady w stanowieniu prawa?
Radca prawny powoływał się na art.58 ustawy o samorządzie gminnym… należy go zatem przytoczyć: „Art. 58. sam. gminny. Zobowiązania finansowe – źródła 1. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła, z których zobowiązania te zostaną pokryte. 2. Uchwały rady gminy, o których mowa w ust. 1, zapadają bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.”
Czy ten artykuł wskazuje na to, że mieszkańcy mają wskazywać źródła finansowania w swojej uchwale, czy jednak tyczy się to organów gminy?
Była to ciężka batalia o ustanowienie uchwały dla mieszkańców, która zgodnie z ustawą od co najmniej roku im się należała. W końcu mieszkańcy Brzegu mogą zgłaszać swoje projekty uchwałodawcze bez proszenia władz… burmistrza.
Dwójka radnych zaskoczyła mnie pozytywnie i pierwszy raz w tej kadencji przeszło coś nie pomyśli burmistrza Jerzego Wrębiaka. Należy dodać, że wojewoda nie zaskarżył uchwały i w konsekwencji została opublikowana. Oznacza to, że błędny byłby zapis o konieczności wskazywania finansowania, który chciał przeforsować burmistrz Jerzy Wrębiak i prawnik, argumentując to zapisami ustawowymi. Po co to chcieli zrobić? Tym bardziej zastanawia postawa Pani radczyni, skierowanej przez burmistrza Jerzego Wrębiaka do obsługi rady… Jak to mówią, pierwsze koty za płoty…
Zgodnie z zamysłem ustawodawcy mieszkańcy mogą zgłaszać swoje projekty uchwałodawcze angażując się w życie gminy, mogą stanowić o tym co w naszym mieście będzie się działo. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do składania swoich projektów pod głosowanie dla radnych. Nic o Was bez Was! Zobaczymy jak zagłosują podczas sesji wybrani przez Was radni. Jest to kolejny, jeśli nie ważniejszy sposób, obok budżetu obywatelskiego, aby stanowić o tym w jakim kierunku i w jaki sposób będzie rozwijało się nasze miasto. Mieszkańcy – do dzieła! Razem możemy więcej!


Tomasz Wikieł

Radny Miejski Współzałożyciel Komitetu ds. połączenia gmin Brzeg i Skarbimierz