Dwie klasy PSP nr 6 skierowane pod nadzór epidemiologiczny. Pozostali uczniowie będą kontynuować naukę stacjonarnie

0
fot. archiwum

Dziś (22.09) rano informowaliśmy o pozytywnym wyniku testu na koronawirusa u jednego z pracowników Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Brzegu. Brzeski sanepid zdecydował o skierowaniu dwóch klas pod nadzór epidemiologiczny. Uczniowie będą odbywać zajęcia zdalne.


Oprócz uczniów dwóch klas pierwszych, kwarantanną objęto trzech nauczycieli. Poniżej publikujemy komunikat zamieszczony na stronie brzeskiego magistratu. 


„Szanowni  Rodzice,
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu informuje, że z dniem 22 września 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla dwóch klas pierwszych z powodu prewencyjnego skierowania uczniów i nauczycieli uczących w tym oddziale pod nadzór epidemiologiczny. Nauczanie w tych oddziałach realizowane będzie w formie nauczania zdalnego.  O terminie powrotu do trybu stacjonarnego dla  klas zadecyduje Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Brzegu. Wszystkie informacje przekazywane będą  rodzicom  poprzez e-dziennik i kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

Uczniowie pozostałych klas kontynuują naukę w trybie stacjonarnym. Kwarantanna, którą objęto trzech nauczycieli pierwszego etapu, nie ma wpływu na toczący się proces edukacyjny w pozostałych oddziałach.

Mocno podkreślamy, że przyjęte od początku roku szkolnego rozwiązanie  dotyczące przesunięcia terminów przerw dla poszczególnych oddziałów w klasach edukacji wczesnoszkolnej, uniemożliwiający kontaktowanie się uczniów z różnych oddziałów nabiera teraz znaczenia dla bezpieczeństwa  i higieny wszystkich dzieci. Nadal ten model będziemy realizować. W szkole każdego dnia dokonywana jest dezynfekcja wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych.

Prosimy wszystkich rodziców o rozmowy z dziećmi na temat konieczności  stosowania środków ochrony osobistej – maseczek czy przyłbic, częstego mycia rąk, korzystania z płynów do dezynfekcji.

Pragniemy zapewnić, że szkoła jest przygotowana na trudne sytuacje, a działania podjęte we współpracy z Sanepidem oraz Organem Prowadzącym szkołę służyć mają dobrze pojętej prewencji  Covid – 19″.