Renata Listowska nową przewodniczącą Rady Miejskiej Brzegu

1

W sali stropowej brzeskiego ratusza trwa sesja Rady Miejskiej Brzegu, podczas której wybrano nowego przewodniczącego. Roszady w składzie prezydium były konieczne ze względu na niedawną śmierć przewodniczącego Janusza Wójcika.


Już na początku dzisiejszej (24.09) sesji było wiadomo, że radni będą wybierać nowego przewodniczącego, bowiem wniosek o rezygnację z funkcji wiceprzewodniczącego złożył Dariusz Socha. Uzasadnienie było jednoznaczne – radny oświadczył, że chce kandydować na funkcję przewodniczącego.

Stery za stołem prezydialnym objął wówczas drugi wiceprzewodniczący Mariusz Andruchowicz i najpierw radni wybrali skład komisji skrutacyjnej (Anna Głogowska, Tomasz Wikieł, Jadwiga Kulczycka, Ryszard Różański), a następnie Mariusz Andruchowicz oficjalnie zgłosił kandydaturę Dariusza Sochy na funkcję przewodniczącego:

– Pozwolę sobie zgłosić pana Dariusza Sochę, który od lat w mieście, jak również w powiecie, pełni funkcję jako rady miejski oraz powiatowy. Ma dużą wiedzę o samorządzie, a od ponad pół roku w naszej radzie sprawuje funkcję osoby, która prowadzi nasze spotkania podczas nieobecności byłego przewodniczącego – mówił radny Mariusz Andruchowicz.

Przed wskazywaniem kolejnych kandydatur radny Grzegorz Chrzanowski złożył wniosek formalny o 20 minut przerwy, a 13 radnych poparło i przegłosowało ten pomysł. Po wznowieniu obrad radna Anna Głogowska zgłosiła kandydaturę radnej Renaty Listowskiej.

– Jest to osoba kompetentna, przez wiele lat pełniła funkcję dyrektora, a jej doświadczenie przełoży się na dobrą pracę Rady Miejskiej – uzasadniła Anna Głogowska. Kandydaturę Renaty Listowskiej poparli także radni Platformy Obywatelskiej o czym poinformował radny Paweł Grabowski.

W tajnym głosowaniu Dariusza Sochę poparło 7 radnych, a Renata Listowska otrzymała 13 głosów. Jeden radny wstrzymał się od głosu.