Inwestor z Siechnic chce rozmawiać z radnymi Brzegu. Radni również wyrażają wolę dialogu

0
fot. Prezes Format Deweloper Krzysztof Maćków podczas sesji Rady Miejskiej w 2019 roku

W ubiegłym tygodniu opublikowaliśmy artykuł na temat braku jasnych konkluzji po spotkaniach burmistrza Jerzego Wrębiaka z prezesem firmy Format Deweloper. Reakcja inwestora była natychmiastowa. Krzysztof Maćków skontaktował się z naszą redakcją i poinformował, że tym razem, aby rozmawiać o realizacji dużej inwestycji, chciałby spotkać się radnymi.


Przypomnijmy, przedstawiciele dolnośląskiej spółki mają poważne oczekiwania wobec władz miasta w zakresie realizacji dużego zadania na ich własnym terenie po byłej garbarni oraz na gruntach obecnie należących do Gminy Brzeg. W 2019 roku szacowano, że wartość inwestycji wyniesie ok. 300 mln złotych. Wszelkie decyzje, jak np. zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, mogą podejmować radni, nie burmistrz, jednak to Jerzy Wrębiak w ostatnim czasie dwukrotnie ogłosił na Facebooku, że spotkał się z prezesem Format Deweloper. Do rozmów nie zapraszał radnych, nie sporządził ze spotkań notatek służbowych i od 2019 roku nie podjął żadnych wiążących decyzji, bo – jak sam tłumaczy – nie jest inwestorem i nie realizuje omawianej inwestycji.

Teraz, do sprawy odniósł się Krzysztof Maćków, prezes dolnośląskiej spółki.

– Przeczytałem państwa artykuł. Bardzo chętnie spotkam się z radnymi i wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami w celu omówienia i konkretyzowania założeń. To ogromny projekt, który zadecyduje o funkcji, architekturze oraz sposobie zagospodarowania zielonych przestrzeni miejskich wraz z nabrzeżami dużego obszaru wyspy. Koncepcja jest otwarta, wielu może wnosić swój wkład w ostateczny kształt rozwiązań. Cieszymy się, że Brzeg staje się coraz piękniejszy, ale ten projekt może znacząco zwiększyć dynamikę rozwoju naszego miasta i to w najlepszym wydaniu – mówi nam w rozmowie telefonicznej Krzysztof Maćków.

Wolę dialogu deklarują także radni. Przewodnicząca Renata Listowska podkreśla, że od sesji w 2019 roku, na której zaprezentowano radnym wizję inwestycji, do chwili obecnej Rada Miejska nie miała okazji uczestniczyć w spotkaniach i rozmowach z przedstawicielami spółki Format Deweloper.

– Rada jako organ zawsze jest gotowa do dialogu i pozostaje w tym zakresie do dyspozycji każdego inwestora. O pomyśle na terenie dawnej garbarni i części wyspy należącej do miasta dowiedzieliśmy się na sesji w 2019 roku. Od tamtej pory nikt z nami nie rozmawiał, nie było takich propozycji ze strony pana burmistrza lub przedstawiciela dolnośląskiej firmy, a jeśli mielibyśmy podejmować w przyszłości jakiekolwiek decyzje, to nie wyobrażam sobie, że zrobimy to bez szczegółowego omówienia zakresu prac i zobowiązań każdej strony. Jesteśmy otwarci na przedsięwzięcia, które przyczynią się do rozwoju miasta, tworzenia nowych miejsc zatrudnienia, czy wzbogacą bazę rekreacyjną i sportową – mówi Renata Listowska, przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu.

Na razie nie wiadomo, kiedy takie spotkanie mogłoby zostać zorganizowane i w jakiej formule zostałoby poprowadzone, ale z pewnością rozmowy z radnymi są właściwszym kierunkiem niż zakulisowe dyskusje z burmistrzem, który nie posiada kompetencji do podejmowania uchwał.