SpoKREWnieni z Miłosierdziem! Zaproszenie do udziału w akcji

0

Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapraszają do udziału w akcji zbiórki krwi. Odbędzie się ona w niedzielę miłosierdzia, tj. 11. kwietnia 2021 roku w godzinach 10:00-14:00 na Placu Zamkowym w Brzegu.

Przyjdź! Zobacz! Przyłącz się! Zapraszamy na akcję zbiórki krwi. Podziel się darem życia, jakim jest Twoja krew. Daj szansę ofiarom wypadków, wesprzyj ciężko chorych. – zachęcają organizatorzy w materiałach promocyjnych akcji.
Jej celem organizacja dobrowolnej zbiórki krwi, która jest niezwykle potrzebna i która bardzo często decyduje o życiu wielu osób, w tym m.in. ciężko chorych, czy ofiar wypadków. Jak informują organizatorzy – akcja jest także okazją do tego, by przybliżać w ogólny sposób Orędzie o Bożym Miłosierdziu.

„Spokrewnieni z Miłosierdziem” to nazwa, pod którą zrealizowana zostanie akcja.

Razem tworzymy zespół, który jednoczy się wokół wspaniałej, uniwersalnej dla wszystkich ludzi, idei Orędzia o Bożym Miłosierdziu. Nazwa nawiązuje do dwóch zasadniczych kwestii: pierwsza kładzie nacisk na akcent wspólnotowy naszego społeczeństwa. Spokrewnieni, czyli bliscy sobie poprzez krew, ale szczególnie, poprzez poczucie bycia wspólnotą mieszkańców. Ta kwestia jest bardzo ważna, wobec ogromu podziałów, wzajemnej niechęci lub obojętności na los drugiego człowieka, który okazuje się często zależny od takich właśnie czynów, od gestu naszej dobrej woli. Świadomość bezinteresownego dzielenia się sobą samym, sprawia iż patrzymy na drugiego człowieka z zupełnie innej perspektywy, jak na kogoś bliskiego, faktycznie spokrewnionego. Druga kwestia odnosi się bezpośrednio do Orędzia o Bożym Miłosierdziu. Jedną z form jego kultu jest obchodzenie Święta Miłosierdzia, które przypada zawsze na niedzielę po Wielkanocy. W tym roku jest to dzień 11 kwietnia. Chcielibyśmy, aby także ten sposób obchodzenia Święta wpisał się w kalendarz wydarzeń naszego miasta i stanowił zalążek przyszłej tradycji. – informuje Kinga Kasprzak w imieniu organizatorów.
Przypomnijmy, że akcja zrealizowana zostanie w niedzielę (11.04) w godz. 10:00-14:00. W tych godzinach na skwerze przy Pl. Zamkowym w Brzegu dla wszystkich chętnych dostępny będzie ambulans – mobilny punkt pobrań krwi.

W akcji uczestniczy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które zapewnia nam ambulans oraz personel medyczny. Zależy nam na szczególnie starannym zachowaniu rygorów sanitarnych (…). Równolegle chcielibyśmy przedstawić na ekspozycji ideę Orędzia o Bożym Miłosierdziu. W tym celu będzie wystawiona ekspozycja z podstawowymi informacjami o tym uniwersalnym dla wszystkich ludzi przesłaniu, jakie przekazał nam Pan Jezus przez św. siostrę Faustynę Kowalską. Będzie także stoisko informacyjne o Stowarzyszeniu Faustinum, którego nasza wspólnota będzie – wierzymy w to mocno – tworzyć wartościową część. – dodaje Kinga Kasprzak.
Dodajmy, że oczekiwaniem organizatorów jest wzbudzenie potrzeby spotkania się różnych osób, nieznajomych, których jednoczy pomoc drugiemu człowiekowi. Aby świadczyć tę pomoc nie potrzeba zasobnego portfela, czy poświęcenia dużego nakładu czasu.

Bardzo chcielibyśmy w przyszłości przy okazji innych akcji, jednoczyć mieszkańców naszego miasta wokół dobra i wartości, które służą szerokiemu ogółowi naszej lokalnej społeczności. (…) Jesteśmy nową wspólnotą przy parafii Podwyższenia Krzyża Św. Chcemy ta akcją zaistnieć w świadomości mieszkańców miasta, zachęcić do współpracy i przyłączenia się do zespołu. Planujemy szereg inicjatyw na ten rok, w tym między innymi na gruncie propagowania kultury muzycznej, historii, wiedzy, a nawet integracji różnych grup społecznych. Wierzymy, że wychodząc szeroką ofertą do ludzi, pokażemy, że życie parafialne może być wartościowe, a zarazem szalenie ciekawe i atrakcyjne. – dodaje Kinga Kasprzak.