Od 1 listopada podwyżka. Brzeżanie zapłacą za śmieci więcej

0

Miesięcznie 25,00 zł za osobę, 50,00 zł za dwie osoby, 75,00 zł za trzy osoby, 100,00 zł za cztery osoby oraz 125,00 złotych za pięć i więcej osób, to nowe stawki za wywóz odpadów segregowanych w Brzegu. Podwyżka będzie obowiązywała od 1 listopada, z kolei od 1 stycznia 2022 r. stawka 25,00 zł będzie obowiązywała już każdego mieszkańca, bez względu na liczbę osób zamieszkujących wspólną nieruchomość. Dwie uchwały w tej sprawie podjęła na dzisiejszej sesji większość radny miejskiej. Przeciętna, 4-osbowa rodzina, zapłaci rocznie o 264 zł więcej.

Nie do trzech, a do czterech razy sztuka. Jerzy Wrębiak od maja br. podsuwał radnym projekty uchwał o podwyżce opłaty za śmieci i w końcu za czwartym razem znalazł wymaganą większość, która podwyżkę przegłosowała.

Najpierw 10 radnych przegłosowało zmiany stawek w obowiązującej dotychczas uchwale (8 radnych było przeciw, nikt się nie wstrzymał). Od 1 listopada będą one wyglądały następująco:

Obecna stawka do 31 października 2021 r.

Nowa stawka od 1 listopada 2021 r.

19,50 zł – nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę

25,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 1 osobę

39,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby

50,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 2 osoby

58,50 zł – nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby

75,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 3 osoby

78,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby

100,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 4 osoby

97,50 zł – nieruchomość zamieszkana przez 5 i więcej osób

125,00 zł – nieruchomość zamieszkana przez 5 i więcej osób

 

To nie koniec wprowadzonych zmian, bo od 1 stycznia 2022 roku będzie obowiązywała nowa uchwała ze stawką 25,00 zł, ale dla każdego mieszkańca, a więc także za szóstą i każą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Za podjęciem tej uchwały głosowało 11 radnych:

Mariusz Andruchowicz, Renata Biss, Kazimierz Kozłowski, Renata Listowska, Jacek N., Radosław Preis, Ryszard Różański, Dariusz Socha, Andrzej Witkowski, Janusz Żebrowski i Ewa Kozioł.

Przeciw podwyżkom głosowało 8 radnych:

Grzegorz Chrzanowski, Piotr Szpulak, Anna Głogowska, Krzysztof Grabowiecki, Jadwiga Kulczycka, Grzegorz Surdyka, Bożena Szczęsna i Tomasz Wikieł.

Dodajmy, że przegłosowana dzisiaj podwyżka na listopad i grudzień nie pokryje tegorocznego deficytu w systemie śmieciowym, o którym informował burmistrz Jerzy Wrębiak.