Czy radny straci mandat ? O wszystkim zadecyduje sąd

0

W piątek 6 października na nadzwyczajnej sesji radni z Grodkowa przegłosowali uchwałę w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Grodkowie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.


Sprawa dotyczy radnego Pawła Byjosa. We wrześniu radni z gminy Grodków postanowili wygasić mandat radnego z klubu Niezależny Grodków. Byjosowi przysługiwało siedem dni na odwołanie się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu. Radny skorzystał z przysługującego mu prawa. W obradach uczestniczyło dwunastu radnych, dziewięciu zagłosowało za przyjęciem uchwały.

W obecnej sytuacji WSA w Opolu będzie miał 14 dni na wydanie decyzji w sprawie pozbawienia mandatu Pawła Byjosa. W razie niekorzystnego wyroku radny z Kopic będzie mógł odwołać się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Decyzja NSA będzie ostateczna bez możliwości jej odwołania. Przez okres trwania sprawy Paweł Byjos posiada pełnię praw radnego miejskiego.

Od ubiegłego roku roku mam informację, że spółka, której pan radny jest prezesem świadczy usługi placówkom szkolnym, będącym mieniem gminy. To dało podstawę do wszczęcia procedury wygaśnięcia mandatu wobec radnego. Wcześniej takiej wiedzy nie posiadałam – wyjaśnia Jadwiga Demska, przewodnicząca rady miejskiej w Grodkowie.

Dla przypomnienia Paweł Byjos został wybrany niespełna trzy lata temu z okręgu numer 8, jest on bowiem mieszkańcem Kopic. W wyborach w 2014 r. uzyskał 197 głosów. Radny informował ostatnio, że jest to decyzja polityczna skierowana w jego osobę.

Wszystko wyszło na jaw przez przypadek. Obowiązkiem przewodniczącego rady jest zgłoszenie tego typu rzeczy do wojewody. Przygotowana opinia przez radcę prawnego przedstawiona radnym pozwoliła ocenić sytuację, że jednak zachodzi kolizja interesów. Za niedopilnowanie tego to przewodniczący ponosi pełną odpowiedzialność. To on odpowiada za niezgłoszenie tego typu zjawisk. Nie jest to w żadnym wypadku nasza złośliwość w stosunku do radnego. Chciałabym, aby to sąd rozstrzygnął tą sprawę i właściwy do tego powołany organ prawny. Do tego czasu, zanim zapadnie decyzja sądu, radny nadal może korzystać z pełni praw radnego – dodaje Demska

Jeżeli Sąd Administracyjny podtrzyma decyzję o odwołaniu radnego i odrzuci jego skargę, możemy spodziewać się wyborów uzupełniających w okręgu numer 8, który mieści się w miejscowościach Kopice i Więcmierzyce. Dla przypomnienia, jesienią 2018 r. mają odbyć się wybory samorządowe, w których wybierzemy na nowo burmistrzów,wójtów oraz radnych.