Gmina Grodków przystąpi do programu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”

0

Radni z Grodkowa na kwietniowej sesji przyjęli uchwałę, w której wyrazili zgodę na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego – Etap II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Już wiemy, że gmina Grodków ociepli z tego programu jedną ze szkół.


W ramach projektu przeprowadzona zostanie głęboka termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gmin i powiatów Subregionu Południowego, do którego należy m.in. Gmina Grodków.

Termomodernizacji zostanie poddana szkoła w Kolnicy. W ramach programu chcieliśmy rónież, aby ocieplony został Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie. W związku z tym, że w projekcie na cały Supregion Nyski będzie do podziału około 5 milionów zł, to kwota dotacji na jednego beneficjenta nie będzie aż tak wysoka i pozwoli nam na wybór jednej jednostki. Dofinansowanie powinno wynieść w granicach 400. tys. zł – mówił o możliwościach udziału gminy Grodków w programie burmistrz Marek Antoniewicz.

Jak zapewnia włodarz Grodkowa, gmina nie będzie rezygnowała z dalszego zabiegania o środki z dotacji na modernizację Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie.