Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

0

W dniu 10 maja 2019 r. w Gminie Grodków odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 39 parom małżeńskim, które zawarły związek ponad pół wieku temu. Pan Marek Antoniewicz  Burmistrz Grodkowa dokonał aktu dekoracji medalami  nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim, w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny.


„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”
(św. Jan Paweł II).

Jubilaci z rąk Pana Burmistrza  i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego jak również Zastępcy Kierownika Pani Agnieszki Maj otrzymali listy gratulacyjne oraz kwiaty. Oficjalna cześć uroczystości zakończyła się pamiątkowymi zdjęciami. Nie zabrakło także toastu i słodkiego poczęstunku. Dodatkowo klimat  uroczystości umiliły swym śpiewem Panie instruktorki muzyczne z Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie.Ponad to uroczystość zaszczyciły dwa małżeństwa z 60- letnim stażem małżeńskim.

Niestety, stan zdrowia bądź inne powody nie pozwoliły wszystkim Jubilatom na przybycie. Dostojnym Jubilatom jeszcze raz serdecznie gratulujemy, życząc długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu oraz radości na każdy dzień.