Gmina Grodków zaciągnie kredyt na 9 mln zł, ale…

0

Gmina Grodków zaciąga duży kredyt, ale jak zapewnia włodarz miasta Marek Antoniewicz, mieszkańcy nie mają powodów do obaw. Kredyt bankowy w kwocie 9 533 000 złotych zostanie przeznaczony na 4 zadania inwestycyjne dofinansowane z Programów Pomocowych Unii Europejskiej zgodnie z podpisanymi umowami o współfinansowaniu. Realizacja 2 zadań została już rozpoczęta a kolejne 2 w roku bieżącym zostaną rozpoczęte. Mówimy tu o zadaniach:


1. Rewitalizacja Ratusza w Grodkowie – planowane nakłady 6.010.000,00 zł – dofinansowanie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 2.784.922,00 zł , zadanie już realizowane;

2. Zmiana sposobu użytkowania byłej szkoły podstawowej na budynek świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbnik – planowane nakłady 1.176.710,00 zł – dofinansowanie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 499 982 zł , zadanie już realizowane;

3.Budowa kanalizacji sanitarnej: etap II – Kopice i Kopice–Leśnica – część 1, – planowane nakłady 5.777.270,00 zł – dofinansowanie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 1.998.144,00 zł , zadanie przygotowywane do realizacji ,

4.Budowa Sali spotkań we wsi Więcmierzyce , – planowane nakłady 788.950,00 zł – dofinansowanie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w kwocie 499.952,00 zł , zadanie przygotowywane do realizacji w latach 2019-2020.

– Gmina zaciąga kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań w ogólnej kwocie 5.533.000,00 zł co oznacza, że środki te zostaną zrefundowane Gminie z Programów Pomocowych Unii Europejskiej w części w roku bieżącym a w pozostałej kwocie w roku przyszłym. Czyli nie ma tutaj zagrożenia, że nasza gmina będzie zadłużona. Posługując się określeniami z prawa finansowego kwota ta nie jest zaliczana do długu, który Gmina spłaca swoimi środkami – mówi Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

Pozostała kwota 4.000.000,00 zł to kredyt na wkład własny w realizacji w/w zadań. I to jest ta część kredytu, która będzie spłacana ze środków własnych Gminy, w latach 2021 i 2022 . Reasumując faktyczne zadłużenie Gminy po zaciągnięciu tego kredytu to kwota 4.000.000,00 zł, bo tą Gmina będzie spłacać z własnych środków.

Odnosząc tą kwotę zadłużenia do dochodów budżetu Gminy które są na poziomie ponad 84 mln to stanowi niecałe 5% .