„Nieprzetarty Szlak” im. Juliana Kiełbasy –  Przegląd Zespołów Artystycznych

0

W środę (12.06) w Grodkowie 14. Drużyna Harcerska „Zadyma” już po raz 42. zorganizowała Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych „Nieprzetarty Szlak”. Wydarzenie jest okazją do integracji osób niepełnosprawnych, jego uczestnicy to przede wszystkim wychowankowie placówek szkolnych i opiekuńczo-wychowawczych.


Impreza organizowana jest już od 1977 r., a zapoczątkował ją druh Julian Kiełbasa. Jest to ważne wydarzenie zwłaszcza dla najmłodszych. Uczestnicy mogą zaprezentować swoje umiejętności wokalne na scenie.

To impreza, która od samego początku jest przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Dzisiaj występują przed publicznością młodzież i dorośli. Przygotowaliśmy kategorie dla solistów, zespołów wokalnych i zespołów tanecznych. Drugą częścią wydarzenia jest rekreacja ruchowa, za którą każdy z uczestników dostaje pamiątkowy medal. Wszyscy mieli dowolność w doborze repertuaru od piosenki turystycznej po artystyczną i pilnie przygotowywali się do występów przez cały rok w szkołach i na zajęciach pozalekcyjnych – mówił o festiwalu Krzysztof Pędziwiatr, komendant hufca ZHP Brzeg-Grodków.

„Nieprzetarty Szlak” to przede wszystkim integracja, która ma pozytywnie wpłynąć na rozwój zespołów artystycznych w placówkach specjalnych. Służy również wymianie doświadczeń w trakcie bezpośrednich spotkań. Na festiwalu pojawili się reprezentanci placówek z Nysy, Brzegu, Czarnowąsów, Grodkowa i Jędrzejowa. W Ośrodku Kultury i Rekreacji w Grodkowie łącznie z wolontariuszami wzięło udział ponad 210 osób.