Wyjątkowy jubileusz grodkowskiego OKiR-u

0
Pamiątkowy medal z okazji 70-lecia Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie

W tym roku Ośrodek Kultury i Rekreacji w Grodkowie będzie obchodził swój jubileusz – 70-lecie działalności. Choć w przeszłości jego nazwy się zmieniały, to nieprzerwanie działa i funkcjonuje do dzisiaj, zrzeszając ludzi kultury, sportu i rekreacji.


Swoje początki grodkowski ośrodek kultury ma tuż po wojnie, w 1946 r., jako międzyzakładowa świetlica, która 8 listopada 1949 r. rozpoczęła działalność jako Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych, co uważa się za właściwy początek działalności tej jednostki. Świetlica znajdowała się w grodkowskim ratuszu, dwa lata później została przeniesiona do obecnego budynku na ul. Kasztanowej. Kolejnym etapem historii jednostki kulturowej w Grodkowie jest przejście pod nadzór Powiatowej Rady Narodowej i zmiana nazwy na Powiatowy Dom Kultury. Wcześniej w 1954 r. otrzymał nazwę im. Józefa Elsnera. W 1976 po likwidacji powiatów jego nazwa ponownie została zmieniona na Miejsko-Gminny Dom Kultury. W 1993 r. otrzymał nadzór nad różnymi obiektami: stadionem miejskim, kinem „Klaps”, basenem, halą sportową przy ul. Kasztanowej oraz świetlicami wiejskimi. Zmieniona została również jego nazwa, która funkcjonuje do dnia dzisiejszego – Ośrodek Kultury i Rekreacji.

W ubiegłym roku otrzymałem w prezencie od pewnej starszej pani książkę „Z Przeszłości i Teraźniejszości Grodkowa”, wydaną przez Komitet Organizacyjny Obchodów 700-lecia Grodkowa. Książka ukazała się pod patronatem Instytutu Śląskiego w Opolu w 1968 r. Tam właśnie trafiłem na fragment o naszym domu kultury. We wtorek 8 listopada 1949 roku rozpoczął działalność jako Powiatowy Dom Kultury Związków Zawodowych, utworzony z istniejącej od 1946 roku międzyzakładowej świetlicy. Zaproponowałem naszemu dyrektorowi, aby uczcić tę datę i zorganizować akademię z okazji 70-lecia naszej instytucji oraz zabawę taneczną „Bal Jubileuszowy” dla wszystkich, którzy chcą wspólnie świętować tę rocznicę – wyjaśnia Marek Kwiatkowski, kierownik ds. sportu w OKiR Grodków.

W tym roku obchodzimy 70-lecie działalności naszego domu kultury. Obchody rozpoczniemy siódmego listopada, o godzinie 17:00 i podzielimy je na kilka części. Zaprezentujemy rys historyczny naszej placówki, prezentując całą działalność w siedemdziesięcioletniej historii. Ponadto przygotujemy występy artystyczne. Nie może się także obejść bez poczęstunku. Na uroczystość jubileuszową zapraszamy osoby związane z domem kultury przez cały okres jego istnienia oraz radnych gminy i powiatu, dyrektorów szkół, sołtysów – dodaje Paweł Garncarz, dyrektor Ośrodka Kultury i Rekreacji w Grodkowie.

Na akademii pracownicy Ośrodka Kultury i  Rekreacji chcą zaprezentować krótki rys historyczny swojej placówki w postaci filmu. Przygotowana zostanie również część artystyczna w postaci akademii. Organizatorzy zapowiadają również małą niespodziankę. Zwieńczeniem tego dnia będzie „Bal Jubileuszowy” z zespołem „Rura”, który rozpocznie się o godzinie 20:00. Informacje odnośnie balu udziela sekretariat OKiR, bilety w cenie 90 zł.

Fot. z rodzinnego albumu Marka Kwiatkowskiego. Powiatowy Dom Kultury w roku 1952, spektakl teatralny „Pan Jowialski” A. Fredry. Sekcja teatralna była jedną z pierwszych jakie działały w utworzonym w tym czasie PDK.