Gawędy o lesie w PSP Kopice

0

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kopicach ma w swoim kalendarzu rokrocznie różnych gości. Jednym z nich jest pojawiający się przedstawiciel Koła Łowieckiego „Knieja” z Opola pan Bronisław Letki.


Na spotkaniu, które miało miejsce  14 listopada pokazał się jako gawędziarz poruszający się doskonale w tematyce wiedzy o zwyczajach zwierzyny leśnej, pracy leśników i roślin leśnych i drzewostanu a także o trofeach myśliwskich i to wcale nie zdobytych w wyniku strzelania do zwierzyny.

Sporo było na temat  szacunku dla przyrody, ekologii i ochrony lasu jako miejsca, gdzie gospodarzem jest zwierzyna a ludzie powinni być tylko dobrze zachowującymi się gośćmi.

Dwie godziny upłynęły jak chwila . Każde z dzieci chciało dotknąć poroża zrzuconego przez zwierzynę lub innego trofeum. Padały pytania dotyczące tego jak zostać członkiem Koła , co znaczą oznaczenia na mundurze i wreszcie kolejka ustawiła się do tego by zadąć w róg myśliwski , co okazało się bardzo trudną próbą i tylko nieliczni wydobyli dźwięk.

Padła propozycja konkursu na zdjęcie związane z lasem, jego mieszkańcami lub efektownymi roślinami czy okazami drzew. Pan Bronisław namawiał do bezkrwawych łowów w lesie z aparatem fotograficznym i zapowiedział, że oczekuje na fotografie.

J.Rzepkowski