Spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Nowy Grodków”

0

W czwartek (27.01) w Pałacu Sulisław zostało zorganizowane spotkanie założycielskie Stowarzyszenia „Nowy Grodków”. W jego trakcie wybrane zostały władze stowarzyszenia – w głosowaniu jawnym, a także zebrano wymaganą liczbę członków do zarejestrowania organizacji. Podjęto też uchwałę o wyborze zarządu i prezesa.


W wybranym pięcioosobowym zarządzie znaleźli się: Mieczysław Grzybek, Jan Jóźków, Damian Wolak, Łukasz Klimczak i Marcin Moczarski. Wszyscy zebrani postanowili wybrać na prezesa Jana Jóźkowa, a wiceprezesem został Mieczysław Grzybek.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób założycieli, mieszkańców gminy Grodków. Przedstawione zostały główne założenia i działalność nowopowstałej organizacji. Do pierwszy filarów Stowarzyszenia „Nowy Grodków” ma należeć m.in. wspomaganie rozwoju społecznego, gospodarczego i społeczności lokalnych, udzielanie nieodpłatnych porad prawnych wraz ze zwiększeniem świadomości prawnej społeczeństwa, kształtowanie świadomości europejskiej, a także organizowanie staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Stowarzyszenie chce oprzeć swoją działalność na środkach pozyskiwanych z zewnętrznych dotacji, subwencji, kontraktów, funduszy publicznych, grantów, a także zleceniach usług.