Gmina Grodków pozyskała fundusze na powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy

0
fot. grodkow.pl/UG w Grodkowie

W minioną środę (07.07) w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim została podpisana umowa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grodkowie. Umowa została podpisana przez burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza oraz wojewodę opolskiego Adriana Czubaka, w obecności pana Stanisława Szweda – wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pani Wioletty Porowskiej – posłanki na Sejm RP.


Koszt realizacji zadania przez Gminę Grodków wyniesie 1.978.992,00 zł i zostanie pokryty przez dotację celową od wojewody. ŚDS powstanie w jednym z budynków dawnego Gimnazjum nr 2. Budynek wymaga wykonania potrzebnych inwestycji, mających na celu dostosowanie go to potrzeb przyszłych użytkowników. Z przyznanej dotacji na ten cel przeznaczone zostanie 1.742.780,00 zł. Na zakup wyposażenia i bieżącą działalność zaplanowano kwotę w wysokości 236.212,00 zł.

– Dostajemy dotację ze środków ministerialnych od Urzędu Wojewódzkiego. Te pieniądze są przeznaczone na powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych, przez dłuższy czas zabiegaliśmy o pozyskanie tych funduszy i powstanie takiego domu na terenie naszej gminy. Wcześniej mieliśmy problem z przeznaczeniem lokalu pod taką inwestycję. ŚDS powstanie w jednym z budynków po Gimnazjum nr 2. Współpracujemy tutaj z Brzeskim Stowarzyszeniem Chorych na SM – wyjaśnia Marek Antoniewicz, burmistrz Grodkowa.

W nowej placówce opiekę znajdzie 30 osób z terenu gminy Grodków. Ma mieć ona charakter dziennego domu, po uzyskaniu skierowania użytkownicy będą przebywać w niej przez osiem godzin, w trakcie których będą mieli zagwarantowaną opiekę, prowadzone zajęcia i rehabilitację przez wykwalifikowany personel.