Dofinansowanie na poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie

0
foto: www.opolskie.pl

Gmina Grodków 3 sierpnia podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego umowę na przyznanie pomocy na „Poszerzenie funkcji i doposażenie świetlicy wiejskiej w Bogdanowie” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Inwestycja ma na celu zapewnienie lepszego funkcjonowania obiektu, który pełni funkcje kulturalne dla społeczności z miejscowości Bogdanów. Dzięki pomocy z Urzędu Marszałkowskiego obiekt zostanie doposażony oraz zostanie dobudowana wiata taneczna. Planowany koszt całkowity operacji – 175.415,66 zł, w tym dofinansowanie z EFROW – 111.616,00 zł.

Dofinansowanie na ten cel, przekazane przez marszałka województwa opolskiego, pochodzi z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Podpisane zostały umowy z 24 beneficjentami – 19 samorządami gmin oraz 5 instytucjami kultury. Dofinansowanie tych projektów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniesie 8,5 miliona złotych.