Kolonie dla dzieci rolników z Gminy Grodków 

0

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras z siedzibą w Lublinie od wielu lat organizuje kolonie dla dzieci rolników z całej Polski. W tym roku organizacja przygotowała ofertę skierowaną do dzieci rolników z Gminy Grodków. Wypoczynek jest dofinansowany, a opłata za udział dziecka jest stosunkowo nieduża. Urząd Miejski w Grodkowie zachęca do skorzystania z oferty.


Stowarzyszenie otrzymuje na organizację wypoczynku dzieci dotacje Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. W tym roku skierowało propozycję kolonii dla dzieci rolników z Gminy Grodków. Miejsce wypoczynku to Rzucewo/Ostrowo, woj pomorskie. Kolonia odbędzie się w terminie 22.08.2020r. – 31.08.2020r. Wstępny limit miejsc to 10 osób – tj. 10 dzieci z Gminy Grodków. Organizator zastrzega jednak, że w przypadku większego zainteresowania jest szansa, że limit zostanie zwiększony. 

Tel. kontaktowy: 77 404 03 36

Co warto zauważyć, koszt udziału dziecka w kolonii to 400 zł – tyle zapłacić muszą rodzice. Cały koszt to 1150,00 zł od osoby, ale dzięki dofinansowaniu udało się tę cenę zmniejszyć. Dodajmy, że organizator zapewnia pełną ofertę i wszystkie udogodnienia – transport autokarowy, zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, medycznej, itd., ubezpieczenie NNW, bilety wstępu, środki higieniczne, dezynfekcyjne i ochrony osobistej dla dzieci. Oprócz tego w trakcie wypoczynku wdrożono wszystkie wymagania sanitarne związane z trwającą pandemią. 

Rodzice, którzy zainteresowani są zapisaniem dziecka na kolonię powinni skontaktować się z Urzędem Miejskim w Grodkowie. Dodatkowo, spełnić należy szereg warunków, by móc skorzystać z dofinansowania. Przede wszystkim dziecko powinno mieć powyżej 7 i mniej niż 16 lat (dzieci urodzone od 01.01.2004 i młodsze). Oprócz tego jeden z rodziców musi być ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS lub pobierać rentę bądź emeryturę z KRUS. Dodatkowo rodzice powinni dostarczyć komplet dokumentów, w tym: oryginał zaświadczenia z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu oraz kompletną kartę uczestnika wypoczynku. 

Lista uczestników kolonii powstanie w Urzędzie Miejskim w Grodkowie i to tam należy kierować wszelkie pytania dotyczące wypoczynku. 

Program kolonii jest niezwykle bogaty i z pewnością przypadnie do gustu wszystkim dzieciom. Zaplanowano m.in. różnego rodzaju wycieczki, wyjścia, wieczorki tematyczne, gry i zabawy oraz atrakcje na terenie ośrodka. 

Zapewnione zostaną także wszelkie środki bezpieczeństwa związane z trwającą pandemią. Rodzice powinni pamiętać, że w koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe. Dodatkowo, dziecko nie może mieć w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe. Obostrzenia dotyczą też rodziny i bliskich, tj. nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie może być objęty kwarantanną, a także żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie może być chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kolonii. 

Na miejscu zbiórki wszystkie dzieci będą miały zmierzoną temperaturę, a podwyższona temperatura wyklucza udział dziecka w koloniach. Dodatkowo, uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki).

Co warto zauważyć, liczba uczestników w ośrodku kolonijnym została ograniczona tak, aby utrzymać rygory sanitarne i zasady dystansu społecznego. Uczestnicy i kadra zostaną zakwaterowani w pokojach max. 4-osobowych, z zachowaniem powierzchni 4m2 na osobę. Pod opieką jednego wychowawcy będzie max. 12 – 14 dzieci. Zapewniony jest stały dostęp do opieki medycznej, kontakt z sanepidem, szpitalem, przychodnią.

Rodzice nie muszą w żaden szczególny sposób wyposażać dziecka, jedynie powinni zapewnić: mydło, środek do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, Rodzic ma obowiązek poinformować o tym fakcie na etapie rekrutacji. Udział w koloniach dziecka chorego na chorobę przewlekłą jest możliwy tylko po dostarczeniu opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.

O procesie rekrutacji na kolonię więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Grodkowie. W imieniu organizatorów zachęcamy wszystkich rolników do skorzystania z oferty i zapewnienia dzieciom atrakcyjnego wypoczynku. 

Program Ostrowo 22.08.2020r. – 31.08.2020r

Program Rzucewo 22.08.2020r. – 31.08.2020r